Pekbay’dan Yatırım Değerlendirmesi

MŞÜ ‘Gravür Çalıştayı’na Hazırlanıyor

BARAJLAR TÖRENLE AÇILDI

Sahte ‘Galericiler’ Adliyeye Sevk Edildi

MUŞ’TA YARALI KUŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Memur-Sen, Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

ÇOCUK EVLENMELERİNDE MUŞ

“TÜTÜN DAİRE BAŞKANLIĞI KURULSUN”

Tütün Üreticisi Vergi İndiriminde Diretiyor

Girişimcilik Kursları Devam Ediyor

Girişimcilik Kurslarına Başvurular Yarın Sona Eriyor

Yurtçim İhracat Rakamlarını Yükseltti

Ekonomide Van ın Önündeyiz

Muş Artık İhracat Yapan İller Arasındadır

HABERİMİZ HAREKETE GEÇİRDİ

Fedakar Öğretmen

Bayan Öğretmene Çirkin Saldırı

Enerjisi Bitmiyor

Öğrencilere Satranç Öğrettiler

Yurtçim Yine Birinci

Suriye deki Kan Davası Muş a Taşındı


Pekbay’dan Yatırım Değerlendirmesi

MŞÜ ‘Gravür Çalıştayı’na Hazırlanıyor

BARAJLAR TÖRENLE AÇILDI

Sahte ‘Galericiler’ Adliyeye Sevk Edildi

MUŞ’TA YARALI KUŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Memur-Sen, Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

ÇOCUK EVLENMELERİNDE MUŞ

5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDE UZLAŞILAN MADDELER

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, Eğitim-Bir-Sen ile kamu işveren heyeti arasında yürütülen hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde tekliflerden bazılarında uzlaştığını, bazılarında ise uzlaşmadığını belirtti.

5. dönem toplu sözleşme sürecinde Eğitim-Bir-Sen ile kamu işveren heyeti arasında bazı maddelerde uzlaştıklarını ve bazı maddelerde ise uzlaşmadığını kaydeden Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, süreçte uzlaşılan maddeleri açıkladı. Barışan:Eğitim-Bir-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde tekliflerden bazılarında uzlaşma sağlanmış, bazılarında ise uzlaşma sağlanamamıştır.  Mutabakatsızlık sonucu imzasız kalan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri neticesinde, kanunun öngördüğü ve geçmiş dönemlerde uygulandığı gibi uzlaşılan maddeleri içeren bir toplantı tutanağı tutulması gerekirken, bu dönemde her ne hikmetse kanuna aykırı yeni bir durum ihdas edilerek bir zapt metni tutulmuş; 20 günlük müzakere sürecinde hiçbir şey olmamış, hiçbir konuda uzlaşmaya varılamamış gibi davranılmıştır.Devletteki devamlılığı ortadan kaldıran, şahsi bir tasarruf intibaı uyandıran, hukuk devleti, idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı bu zapt kaydı yerine kanuna uygun bir şekilde toplantı tutanağının tutulması gerekliydi.Müzakere süreci sonucunda Kamu İşveren Heyeti ile üzerinde uzlaşılan tekliflerimizi içerir aşağıda örneği verilen bir toplantı tutanağının düzenlenmesi kanunun emredici hükmü olmasına rağmen kamu işveren heyeti bu tutanağın tanziminden de imzalanmasından da imtina etmiştir? dedi.

Uzlaşılan Maddeler

Uzlaşılan maddeleri sıralayan Barışan: Akademik jüri ücreti; 1- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 24 üncü maddesinin (e) fıkrası ve 26 ncı maddesi uyarınca oluşturulan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti, rehber öğretmen ek ders ücreti, lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir. Maarif müfettişleri ve yardımcılarına avans; maarif müfettişleri ve yardımcılarının görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi; 5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ?6 saat? ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için ?2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar? şeklinde uygulanır. Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi; genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır. Eğitim öğretim tazminatı; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin ?A. Eğitim Öğretim Tazminatı? bölümünde yer alan ?100?, ?95? ve ?85? oranları; ?120,56?, ?115,56? ve ?105,56? olarak uygulanır. Yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti, Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri, yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri, üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri, kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti, Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti, Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu, Yükseköğretim kurumlarında lojman tahsisi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti, geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması, belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti, öğretim yılına hazırlık ödeneği, İLKSAN üyeliği, genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin azami ek ders yükü, sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı ek ders ücreti, Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri, öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri, rehberlik öğretmenlerinin ilave ek ders ücretleri, geliştirme ödeneğinin tam ödenmesi. Kamu işveren heyeti ile Eğitimciler Birliği Sendikası arasında yukarıda yer verilen teklifler hususunda uzlaşma sağlanmış olmakla birlikte diğer hususlarda uzlaşma sağlanamamıştır? diye belirtti.