“AĞUSTOS, TÜRK´ÜN ZAFER AYI´DIR!”
Eğitimci-Gazeteci-Yazar Bedrettin Keleştimur, 26 Ağustos´un Türk-İslam âleminin en kutlu tarihi olduğunu ifade ederek, “Malazgirt´i idrak etmek, “bin yıllık tarihi tefekkürdür. Bu nedenle Malazgirt için Anadolu´nun kalbi diyebilirsiniz” dedi.
Tarih: 19.8.2019 03:22:28

Ağustos ayının Türk´ün zafer ayı olduğunu hatırlatan Eğitimci-Gazeteci-Yazar Bedrettin Keleştimur,bu ayda takvim yapraklarını dikkatle çevirdiklerinde birçok büyük Türk zaferini, kati neticeleriyle milletin hayatında yepyeni ufukların açılmasına vesile olduğunu söyledi. Ağustos ayı içerisinde; 26 Ağustos 1071´de Malazgirt Zaferi´nin, 27 Ağustos 1389´da Kosova, 11 Ağustos 1473´de Otlukbeli, 23 Ağustos 1514´de Çaldıran, 24 Ağustos 1516´da Mercidabık, 26 Ağustos 1526´da Mohaç, 4 Ağustos 1578´de Vadis Seyl ve 30 Ağustos 1922´de Başkumandanlık zaferinin olduğunu, cihan tarihinin mukadderatında rol oynayan 8 büyük fütuhatın bu ay içerisinde kazanıldığını hatırlatan Eğitimci-Gazeteci-Yazar Keleştimur:“Ağustos ayındayız. Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü, 26 Ağustos Türk-İslam Âleminin en kutlu tarihi, Malazgirt´i idrak etmek, “bin yıllık tarihi tefekkürdür.” Malazgirt için Anadolu´nun kalbi diyebilirsiniz. Bir seda yükselir Malazgirt´ten; “Vatan Olmaya, Bayrak Olmaya Hey…” O sedayı gönül alkışlarıyla bir daha idrak edeceğiz. O manevi ihtişamın yaşandığı günlerin 948. yıldönümünde; Malazgirt Devlet Başkanını ağırlayacak, MHP liderini ağırlayacak. Türkiye´yi, Türk ve İslam alemini ağırlayacak. Elbette, sevda dolu yüreklerden dileğimiz olacaktır. Malazgirt´i ihya etmek, inşa etmek, Açık Hava Müzesi haline getirmektir” dedi.

“Malazgirt, ‘Zaferlerin Anası´ Olarak Anılır”

Eğitimci-Gazeteci-Yazar Keleştimur, Malazgirt´in ‘Zaferlerin Anası´ olarak anıldığını işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Malazgirt, “Zaferlerin Anası” olarak anılır. Bu zaferle, “fetih süresi” hafızalara gelir; “İnnâ fetahnâ leke fethen mubînâ (mubînen). Mealen, “doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır” O zaferle birlikte, Anadolu´nun kapıları bu millete açılacak! O zaferle birlikte, Anadolu bu millete kutlu bir vatan olacak! Gönül Coğrafyamıza kutlu bir  “çağrımız…” olduğunu söyledik. Geliniz, bu yıldan itibaren; “coğrafyayı bizlere vatan yapan” bu kutlu zaferi birlikte; 81 ilimizden, “toprak getirerek”  tarihi zaferi birlikte yâd edelim! Allah Resulü (sav) 8 asır öncesinden İstanbul´un fethini müjdeliyor. Bu öyle bir müjde ki, bizlere Malazgirt´i de işaret ediyor. Muş Eski Belediye Başkanı Necmettin Dede,  “Malazgirt Zaferi için” şunları söylüyordu; “Bu Zaferi Hıristiyan Dünyası Kazanmış Olsaydı; Malazgirt´i kendilerine, “kutsal mekân!” yaparlardı  2008 yılında, Malazgirt Zaferinin 937. yıldönümünü; “Muş Valiliğiyle birlikte”  Elazığ´dan da geniş bir katılımla birlikte kutlamıştık! Tarihin dile geldiği bir kutlama, bir büyük şölen olmuştu! O günlerde neleri dillendirmiştik? “Çanakkale gibi her 26 Ağustos´ta büyük bir edep ve vakarla; Malazgirt kendisine layık bir ruhla anılmalı!” Artık o günlere gelindi. Malazgirt, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde kutlanıyor” ifadelerine yer verdi.

“Malazgirt Zaferi Türk Dünyasının Kurultayına Dönüşmelidir”

“Bu coğrafyanın bir insanı olarak seslenmek istiyoruz; Programlar daha da zenginleştirilmelidir” diyen Keleştimur, Malazgirt´in “Türk Dünyasının Kurultayına” dönüşmesi gerektiğini söyledi. Keleştimur: “Malazgirt´te,  “Türk Dünyası Milli Parkı”  oluşturulmalı, bizlere tarihi yolculuğumuzu hafızalara taşıyacak; iki bin yılı aşan tarihimizin, ‘Bilgeler Yolu´  işaretlenmelidir. İmam Şafi Hz. “Tarih zekâyı artırır”, bizlerin çok güçlü bir hafızaya ihtiyacımız var. Tarihi programlara, “81 İlimizden katılımlar…” olmalı! Malazgirt´te, “Anadolu Fetih Müzesi”, Malazgirt´te,  ‘tarihi araştırmalar enstitü merkezi´ olmalı. Bizler, bilgiyle geleceğe yürüyeceğiz! Milletleri millet yapan; ‘çok yüksek bir tarih şuurudur´ Bu büyük zaferle ilgili,  “sosyal ve kültürel etkinlikler” Anadolu coğrafya mı içerisine almalı! Geziler ve bu çerçevede “etkinlikler” planlanmalı! Çizgi filimler, senaryolar, belgeseller, diziler vs hazırlanmalı. Şiir,  hikâye, roman yarışmaları düzenlenmeli, artık 82 milyon insanımız bu büyük zafere; bu milletin, “9 asrı aşan tarihi yürüyüşüne” yoğunlaşmalı! Osmanlının kuruluşunu anlatan, “Diriliş Dizisi” ne kadar çok sevildi değil mi? Artık günümüzde, ‘teknolojiyi en verimli şekilde´ kullanabilmeliyiz. Ağustos Ayındayız… Türk´ün Zafer Ayı! Bu ay takvim yapraklarını dikkatle çeviriniz… Birçok büyük Türk zaferi, kati neticeleriyle millet hayatımızda yepyeni ufukların açılmasına vesile olmuştur. Bunlar içerisinde; 26 Ağustos 1071´de Malazgirt, 27 Ağustos 1389´da Kosova, 11 Ağustos 1473´de Otlukbeli, 23 Ağustos 1514´de Çaldıran, 24 Ağustos 1516´da Mercidabık, 26 Ağustos 1526´da Mohaç, 4  Ağustos 1578´de Vadis Seyl, 30 Ağustos  1922´de Başkumandanlık. Dikkat edilirse 8 büyük savaş. Cihan tarihinin mukadderatında rol oynayan 8 büyük fütuhat bu ay içerisinde kazanılmıştır.  Tarihin gidişatını değiştiren büyük zaferler! Bir tarihçi şöyle der; “Türk´ten başka  Japon Denizinden Atlas Okyanusuna, Sibirya´dan Habeşistan´a kadar aynı anda sesini duyurmuş ve bu muazzam arz kıtasında 80´den fazla devlet kurmuş bir millet gösterilemez.” Bütün bunlar, kültür ufkumuzun derinliğini gösterdiği kadar; çok değişik coğrafyalara kısa zamanda uyum sağlayarak hâkim unsur haline gelişimizi gösterir.  Teşkilatçı bir millet oluşumuz kadar, idari yapılanmasında ‘adil oluşumuzun´ apayrı bir cephesidir.  Dikkat edilirse, Türk gittiği yere eser götürmüştür.  Bir İngiliz, bir İspanya, bir Portekiz vs. sömürme düşüncesi içerisinde bulunmamıştır.  Hatta yalnız toprakların fütuhatıyla kalmamış; gönülleri de fethetmiş, devlet felsefesi içerisinde, millet olma şuurunu vermiştir.  Bütün zaferlerde; hep aynı ruh, aynı şuur, aynı haşyet görülür” diye kaydetti.

“Malazgirt Zaferi İle Anadolu Toprağına İlk Fütuhat Tohumu Atıldı”

“Malazgirt Zaferi, Anadolu toprağına ilk fütuhat tohumunun atılması, öyle bir tohum ki, vatan olma yolunda en büyük adım” diyen Keleştimur: “Bu zaferde görev alanlar öyle bir bahadırlar ki, her biri ayrı kıymet. Ülkeler, beldeler açmış güçlü emirler, belki de tarih böyle bir zaferi yazmamıştır. Yukarıda 8 büyük zaferden bahsettik. Bir Kosova, Balkanlarda 5 asır devam edecek Türk hakimiyetinin ilk yeşeren filizi. Türk´ün hakimiyet gücü artık Anadolu´dan taşmış. Bu ve bunu bekleyen zaferlerle, yeni iklimlere, yeni zaferlere doğru yürüyüşe geçmiştir. Ağustos ayında Türklük Orta Kuşağı tamamen kendi hâkimiyet sahası içerisine almıştır. Türk hâkimiyetinde bugünkü zaaf noktalarını pek göremezsiniz.  Bir başka ifadeyle; istilacı değildir, sömürgeci değildir. Her şeyden önce kan dökücü değildir. Gittiği beldeleri imar etmiş, eser götürmüştür. Bunların izleri ve tesirleri bire tapu senedi kıymetinde hala ayakta durmaktadır. Fütuhat çizgisine bakınız; Kosova, Batıya açılan bir pencerenin ilk nurlu damgası olurken, Fatih tarafından kazanılan Otlukbeli ise, Anadolu´da kurulan Türk birliğini perçinliyordu. Ve, yine Yavuz Sultan Selim Han sayesinde,  Çaldıran´da, Doğudan gelecek gulat-ı Şia tehlikesine karşı büyük bir darbe vuruluyor, Doğu tamamen emniyete alınıyordu. Mercidabık Zaferi, Türk fütuhatının Suriye ve Mısıra hâkim olmasını sağlamakla kalmayacak, İslam dünyasında ‘Türk Asrı´ böylece başlamış olacaktı.  Milletlerinde insanlar gibi ömrü vardır.  Kanuni ile artık yükselişin zirvesine doğru tırmanma gerçekleşmiş.. Bu gerçekleşme her sahada kendisini gösterir. Osman Gazi ile Kanuni arasında 10 büyük Türk hükümdarı gelip, geçmiştir. İlim dünyası, bu on padişahın her birini ayrı bir kıymet olarak görmekle beraber, büyük Veliler ordusundan saymıştır.  Bir Mohaç´a bakınız, 2 saat içerisinde Avrupa kapıları Türklere açılmakla kalmıyor, koca bir devlet tarih sahnesinden siliniyordu.   Her çıkışın bir inişi var.. Her güzelliğin bir aksi tablosu söz konusudur. Ama tarih milletler için birer ders, ibret, öğüt ve tefekkür mesabesindedir. “Değil mi, cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir..”  Tarih, hatıralar demeti, büyük inkılaplar vücuda getiren, bir milletin insanlığa unutulmaması gerekli dersler veren hatıraları. 26 Ağustos 1071´de; Türkiye Devletinin temeli atılmış ve Anadolu´nun Türklüğü tescil edilmiş. 26 Ağustos 1922´de ise, Devlet yeniden kurulmuş ve vatan bütünlüğü ebediyen parçalanmayacak şekilde sağlanmıştır. Bir değerli tarihçimiz; “İstiklal savaşı yalnız Yunanlılara karşı değil;  İstilacı, emperyalist bütün batı dünyasına karşı kazanılmıştır.  Onun temelinde Türk´ün istiklal aşkı, hür yaşama azmi vardır.”  Bu azim ve irade içerisinde istikbale bakmalıyız” dedi. 








Kaynak:

Anahtar Kelimeler: AĞUSTOS TÜRK ZAFER
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
İŞKUR TYP KAPSAMINDA 750 KİŞİ İŞE ALACAK
İŞKUR TYP KAPSAMINDA 750 KİŞİ İŞE ALACAK
Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
MUŞ´TA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASAKLANDI
MUŞ´TA TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASAKLANDI
Muş Valiliği, valilik makamının uygun göreceği etkinlikler haricinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını duyurdu.
YENTÜR, İL ÖZEL İDARESİ´NİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI
YENTÜR, İL ÖZEL İDARESİ´NİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI
Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin, Bulanık İlçesine bağlı Gümüşpınar, Çaygeldi ve Elmakaya grup köy yolunda yüksek standartlı sıcak asfalt çalışması başlattığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, Muş´ta 2019 yılı içerisinde yüksek standardı olan yolları yaptıklarını belirtti.
HASKÖY´DE İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENLE KUTLANDI
HASKÖY´DE İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENLE KUTLANDI
Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.
HDP´Lİ COŞKUN MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERDİ
HDP´Lİ COŞKUN MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERDİ
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdiği soru önergesi verdi.
VARTO´DAKİ OKULLARIN SORUNLARI GİDERİLİYOR
VARTO´DAKİ OKULLARIN SORUNLARI GİDERİLİYOR
Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün emrinde görevlendirilen mobil onarım ekibi, Hamurpet İmam Hatip Ortaokulu´nun içme suyu sağlayan boruyu onardı.
“TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”
“TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”
19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programa katılan Vali Vekili Alper Çifçi, devlet olarak kararlı bir şekilde terörü bitirmek için mücadele etmeye devam ettiklerini ve edeceklerini söyledi.
GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
Her yıl 19 Eylül´de Türkiye genelinde kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü ilimizde de düzenlenen törenle kutlandı.
BULANIK´TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
BULANIK´TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.
MÜDÜR ENGİN BİLSEM´İ ZİYARET ETTİ
MÜDÜR ENGİN BİLSEM´İ ZİYARET ETTİ
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muş Bilim ve Sanat Merkezi´ni (Muş BİLSEM) ziyaret etti.
ÖĞRENCİLER, GENÇLİK MERKEZİ´NİN PROJESİ İLE DOYASIYA EĞLENDİLER
ÖĞRENCİLER, GENÇLİK MERKEZİ´NİN PROJESİ İLE DOYASIYA EĞLENDİLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 başlatılan “Mobil Gençlik Merkezi” projesi ile gençler, spor, ve kültürel etkinliklerle buluşuyor.
BULANIK´TA TAŞIMALI EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
BULANIK´TA TAŞIMALI EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında, taşımalı eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
BULANIK´TA ‘HUZUR´ TOPLANTISI DÜZENLENDİ
BULANIK´TA ‘HUZUR´ TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Huzur Toplantısı´ düzenlendi.
VARTO´DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
VARTO´DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
Varto ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.
 GAZİLER GÜNÜ´NÜ KUTLUYORUZ
GAZİLER GÜNÜ´NÜ KUTLUYORUZ
Her sene 19 Eylül´de kutlanan gaziler günü kutlama programının bu yıl ki etkinlikleri Hükümet Konağı önünde düzenlenecek törenle kutlanacak.
VALİ GÜNDÜZÖZ, YENİ MUŞ ŞEHİR STADYUMUNU İNCELEDİ
VALİ GÜNDÜZÖZ, YENİ MUŞ ŞEHİR STADYUMUNU İNCELEDİ
Vali Doç Dr. İlker Gündüzöz ve beraberindeki heyet, yeni Muş şehir stadyumu, Muş sentetik yüzeyli atletizm pisti ve tribün ikmal inşaatında incelemelerde bulundu.
MÜDÜR ENGİN AŞURE ETKİNLİĞİNE KATILDI
MÜDÜR ENGİN AŞURE ETKİNLİĞİNE KATILDI
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, okul ziyaretleri programlarını sürdürmeye devam ediyor.
BULANIK´TA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI
BULANIK´TA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI
Bulanık ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı düzenlenen İlköğretim Haftası töreni ile başladı.
MOBİL ONARIM EKİBİ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR
MOBİL ONARIM EKİBİ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR
Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil onarım ekibi, büyük özveriyle köy okullarının onarımını yapmaya devam ediyor.
ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI
ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin yatırılması ile ilgili duyuruda bulundu.
KAYMAKAM İLİDİ´DEN ESNAF ZİYARETİ
KAYMAKAM İLİDİ´DEN ESNAF ZİYARETİ
Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafı ziyaret etti.
30 Nisan Gazetesi
13.04.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve 7 Blok (70 Daire) Lojman Binasının Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
Muş Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Merkez İlçeleri ve Köylerine Ait Lojman Binalarının Zemin Etüt ve Geoteknik Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınt
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Motorin Diğer 20000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2500 Litre Satım Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 SAĞLIK BAKANLIĞI  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3 KISIM BAKIM ONARIM VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Muş Merkez Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Doğalgaza Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli-araç-iş makinalarında kullanılmak üzere motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alma
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Muş Alparslan Üniversitesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlenmesi Geçici Kabul Eksikliklerinin Yüklenici Nam ve Hesabına Yaptırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ay
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİK RAPORLAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
6 Kalemden Oluşan 1 KAT Asfalt Sathi Kaplama İçin Konkasör Malzemesi Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI
MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI
Muş Hava Meydan Komutanlığına ait aşağıda cinsi, tahmini miktarı ve tahmini bedeli belirtilen BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTE YABANİ OTLARIN satış işinin aşağıda belirtilen parasal tutar üzerinden 3212 sayılı kanun çerçevesinde GÖTÜRÜ BEDEL, KAPALI TEKLİF - AÇIK AR
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUTFAK GEREÇLERİ VE EV EŞYALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Pen Asfalt Nakliyesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI  MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERDE GÖREV YAPAN SÜREKLİ İŞÇİLERE 2019 YILI YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Kısmi Zamanlı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
DOLAR
5.6889
EURO
6.2847
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1520 Yavuz Sultan Selim Hanı`ın vefatı
1922 Emirdağ ve Ezine`nin kurtuluşu.
1980 İran-Irak savaşı başladı