“AĞUSTOS, TÜRK´ÜN ZAFER AYI´DIR!”
Eğitimci-Gazeteci-Yazar Bedrettin Keleştimur, 26 Ağustos´un Türk-İslam âleminin en kutlu tarihi olduğunu ifade ederek, “Malazgirt´i idrak etmek, “bin yıllık tarihi tefekkürdür. Bu nedenle Malazgirt için Anadolu´nun kalbi diyebilirsiniz” dedi.
Tarih: 19.08.2019 03:22:28

Ağustos ayının Türk´ün zafer ayı olduğunu hatırlatan Eğitimci-Gazeteci-Yazar Bedrettin Keleştimur,bu ayda takvim yapraklarını dikkatle çevirdiklerinde birçok büyük Türk zaferini, kati neticeleriyle milletin hayatında yepyeni ufukların açılmasına vesile olduğunu söyledi. Ağustos ayı içerisinde; 26 Ağustos 1071´de Malazgirt Zaferi´nin, 27 Ağustos 1389´da Kosova, 11 Ağustos 1473´de Otlukbeli, 23 Ağustos 1514´de Çaldıran, 24 Ağustos 1516´da Mercidabık, 26 Ağustos 1526´da Mohaç, 4 Ağustos 1578´de Vadis Seyl ve 30 Ağustos 1922´de Başkumandanlık zaferinin olduğunu, cihan tarihinin mukadderatında rol oynayan 8 büyük fütuhatın bu ay içerisinde kazanıldığını hatırlatan Eğitimci-Gazeteci-Yazar Keleştimur:“Ağustos ayındayız. Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü, 26 Ağustos Türk-İslam Âleminin en kutlu tarihi, Malazgirt´i idrak etmek, “bin yıllık tarihi tefekkürdür.” Malazgirt için Anadolu´nun kalbi diyebilirsiniz. Bir seda yükselir Malazgirt´ten; “Vatan Olmaya, Bayrak Olmaya Hey…” O sedayı gönül alkışlarıyla bir daha idrak edeceğiz. O manevi ihtişamın yaşandığı günlerin 948. yıldönümünde; Malazgirt Devlet Başkanını ağırlayacak, MHP liderini ağırlayacak. Türkiye´yi, Türk ve İslam alemini ağırlayacak. Elbette, sevda dolu yüreklerden dileğimiz olacaktır. Malazgirt´i ihya etmek, inşa etmek, Açık Hava Müzesi haline getirmektir” dedi.

“Malazgirt, ‘Zaferlerin Anası´ Olarak Anılır”

Eğitimci-Gazeteci-Yazar Keleştimur, Malazgirt´in ‘Zaferlerin Anası´ olarak anıldığını işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Malazgirt, “Zaferlerin Anası” olarak anılır. Bu zaferle, “fetih süresi” hafızalara gelir; “İnnâ fetahnâ leke fethen mubînâ (mubînen). Mealen, “doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır” O zaferle birlikte, Anadolu´nun kapıları bu millete açılacak! O zaferle birlikte, Anadolu bu millete kutlu bir vatan olacak! Gönül Coğrafyamıza kutlu bir  “çağrımız…” olduğunu söyledik. Geliniz, bu yıldan itibaren; “coğrafyayı bizlere vatan yapan” bu kutlu zaferi birlikte; 81 ilimizden, “toprak getirerek”  tarihi zaferi birlikte yâd edelim! Allah Resulü (sav) 8 asır öncesinden İstanbul´un fethini müjdeliyor. Bu öyle bir müjde ki, bizlere Malazgirt´i de işaret ediyor. Muş Eski Belediye Başkanı Necmettin Dede,  “Malazgirt Zaferi için” şunları söylüyordu; “Bu Zaferi Hıristiyan Dünyası Kazanmış Olsaydı; Malazgirt´i kendilerine, “kutsal mekân!” yaparlardı  2008 yılında, Malazgirt Zaferinin 937. yıldönümünü; “Muş Valiliğiyle birlikte”  Elazığ´dan da geniş bir katılımla birlikte kutlamıştık! Tarihin dile geldiği bir kutlama, bir büyük şölen olmuştu! O günlerde neleri dillendirmiştik? “Çanakkale gibi her 26 Ağustos´ta büyük bir edep ve vakarla; Malazgirt kendisine layık bir ruhla anılmalı!” Artık o günlere gelindi. Malazgirt, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde kutlanıyor” ifadelerine yer verdi.

“Malazgirt Zaferi Türk Dünyasının Kurultayına Dönüşmelidir”

“Bu coğrafyanın bir insanı olarak seslenmek istiyoruz; Programlar daha da zenginleştirilmelidir” diyen Keleştimur, Malazgirt´in “Türk Dünyasının Kurultayına” dönüşmesi gerektiğini söyledi. Keleştimur: “Malazgirt´te,  “Türk Dünyası Milli Parkı”  oluşturulmalı, bizlere tarihi yolculuğumuzu hafızalara taşıyacak; iki bin yılı aşan tarihimizin, ‘Bilgeler Yolu´  işaretlenmelidir. İmam Şafi Hz. “Tarih zekâyı artırır”, bizlerin çok güçlü bir hafızaya ihtiyacımız var. Tarihi programlara, “81 İlimizden katılımlar…” olmalı! Malazgirt´te, “Anadolu Fetih Müzesi”, Malazgirt´te,  ‘tarihi araştırmalar enstitü merkezi´ olmalı. Bizler, bilgiyle geleceğe yürüyeceğiz! Milletleri millet yapan; ‘çok yüksek bir tarih şuurudur´ Bu büyük zaferle ilgili,  “sosyal ve kültürel etkinlikler” Anadolu coğrafya mı içerisine almalı! Geziler ve bu çerçevede “etkinlikler” planlanmalı! Çizgi filimler, senaryolar, belgeseller, diziler vs hazırlanmalı. Şiir,  hikâye, roman yarışmaları düzenlenmeli, artık 82 milyon insanımız bu büyük zafere; bu milletin, “9 asrı aşan tarihi yürüyüşüne” yoğunlaşmalı! Osmanlının kuruluşunu anlatan, “Diriliş Dizisi” ne kadar çok sevildi değil mi? Artık günümüzde, ‘teknolojiyi en verimli şekilde´ kullanabilmeliyiz. Ağustos Ayındayız… Türk´ün Zafer Ayı! Bu ay takvim yapraklarını dikkatle çeviriniz… Birçok büyük Türk zaferi, kati neticeleriyle millet hayatımızda yepyeni ufukların açılmasına vesile olmuştur. Bunlar içerisinde; 26 Ağustos 1071´de Malazgirt, 27 Ağustos 1389´da Kosova, 11 Ağustos 1473´de Otlukbeli, 23 Ağustos 1514´de Çaldıran, 24 Ağustos 1516´da Mercidabık, 26 Ağustos 1526´da Mohaç, 4  Ağustos 1578´de Vadis Seyl, 30 Ağustos  1922´de Başkumandanlık. Dikkat edilirse 8 büyük savaş. Cihan tarihinin mukadderatında rol oynayan 8 büyük fütuhat bu ay içerisinde kazanılmıştır.  Tarihin gidişatını değiştiren büyük zaferler! Bir tarihçi şöyle der; “Türk´ten başka  Japon Denizinden Atlas Okyanusuna, Sibirya´dan Habeşistan´a kadar aynı anda sesini duyurmuş ve bu muazzam arz kıtasında 80´den fazla devlet kurmuş bir millet gösterilemez.” Bütün bunlar, kültür ufkumuzun derinliğini gösterdiği kadar; çok değişik coğrafyalara kısa zamanda uyum sağlayarak hâkim unsur haline gelişimizi gösterir.  Teşkilatçı bir millet oluşumuz kadar, idari yapılanmasında ‘adil oluşumuzun´ apayrı bir cephesidir.  Dikkat edilirse, Türk gittiği yere eser götürmüştür.  Bir İngiliz, bir İspanya, bir Portekiz vs. sömürme düşüncesi içerisinde bulunmamıştır.  Hatta yalnız toprakların fütuhatıyla kalmamış; gönülleri de fethetmiş, devlet felsefesi içerisinde, millet olma şuurunu vermiştir.  Bütün zaferlerde; hep aynı ruh, aynı şuur, aynı haşyet görülür” diye kaydetti.

“Malazgirt Zaferi İle Anadolu Toprağına İlk Fütuhat Tohumu Atıldı”

“Malazgirt Zaferi, Anadolu toprağına ilk fütuhat tohumunun atılması, öyle bir tohum ki, vatan olma yolunda en büyük adım” diyen Keleştimur: “Bu zaferde görev alanlar öyle bir bahadırlar ki, her biri ayrı kıymet. Ülkeler, beldeler açmış güçlü emirler, belki de tarih böyle bir zaferi yazmamıştır. Yukarıda 8 büyük zaferden bahsettik. Bir Kosova, Balkanlarda 5 asır devam edecek Türk hakimiyetinin ilk yeşeren filizi. Türk´ün hakimiyet gücü artık Anadolu´dan taşmış. Bu ve bunu bekleyen zaferlerle, yeni iklimlere, yeni zaferlere doğru yürüyüşe geçmiştir. Ağustos ayında Türklük Orta Kuşağı tamamen kendi hâkimiyet sahası içerisine almıştır. Türk hâkimiyetinde bugünkü zaaf noktalarını pek göremezsiniz.  Bir başka ifadeyle; istilacı değildir, sömürgeci değildir. Her şeyden önce kan dökücü değildir. Gittiği beldeleri imar etmiş, eser götürmüştür. Bunların izleri ve tesirleri bire tapu senedi kıymetinde hala ayakta durmaktadır. Fütuhat çizgisine bakınız; Kosova, Batıya açılan bir pencerenin ilk nurlu damgası olurken, Fatih tarafından kazanılan Otlukbeli ise, Anadolu´da kurulan Türk birliğini perçinliyordu. Ve, yine Yavuz Sultan Selim Han sayesinde,  Çaldıran´da, Doğudan gelecek gulat-ı Şia tehlikesine karşı büyük bir darbe vuruluyor, Doğu tamamen emniyete alınıyordu. Mercidabık Zaferi, Türk fütuhatının Suriye ve Mısıra hâkim olmasını sağlamakla kalmayacak, İslam dünyasında ‘Türk Asrı´ böylece başlamış olacaktı.  Milletlerinde insanlar gibi ömrü vardır.  Kanuni ile artık yükselişin zirvesine doğru tırmanma gerçekleşmiş.. Bu gerçekleşme her sahada kendisini gösterir. Osman Gazi ile Kanuni arasında 10 büyük Türk hükümdarı gelip, geçmiştir. İlim dünyası, bu on padişahın her birini ayrı bir kıymet olarak görmekle beraber, büyük Veliler ordusundan saymıştır.  Bir Mohaç´a bakınız, 2 saat içerisinde Avrupa kapıları Türklere açılmakla kalmıyor, koca bir devlet tarih sahnesinden siliniyordu.   Her çıkışın bir inişi var.. Her güzelliğin bir aksi tablosu söz konusudur. Ama tarih milletler için birer ders, ibret, öğüt ve tefekkür mesabesindedir. “Değil mi, cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir..”  Tarih, hatıralar demeti, büyük inkılaplar vücuda getiren, bir milletin insanlığa unutulmaması gerekli dersler veren hatıraları. 26 Ağustos 1071´de; Türkiye Devletinin temeli atılmış ve Anadolu´nun Türklüğü tescil edilmiş. 26 Ağustos 1922´de ise, Devlet yeniden kurulmuş ve vatan bütünlüğü ebediyen parçalanmayacak şekilde sağlanmıştır. Bir değerli tarihçimiz; “İstiklal savaşı yalnız Yunanlılara karşı değil;  İstilacı, emperyalist bütün batı dünyasına karşı kazanılmıştır.  Onun temelinde Türk´ün istiklal aşkı, hür yaşama azmi vardır.”  Bu azim ve irade içerisinde istikbale bakmalıyız” dedi. 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: AĞUSTOS TÜRK ZAFER
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
KIŞ, HAYVAN SAHİPLERİNİ ZORLUYOR
KIŞ, HAYVAN SAHİPLERİNİ ZORLUYOR
Kırsal kesimde tek geçim kaynakları olan hayvancılığın kış mevsiminde zor ve zahmetli olduğunu belirten hayvan sahipleri, havanın soğuk ve yağışlı olduğu günlerde çok zorlandıklarını söylediler.
MŞÜ LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALACAK
MŞÜ LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALACAK
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü öğrenci kontenjanlarını ve başvuru şartlarını açıkladı.
“TÜRK TÜTÜNÜ ALTIN DEĞERİNE ERİŞECEK”
“TÜRK TÜTÜNÜ ALTIN DEĞERİNE ERİŞECEK”
Türkiye Tütün Üreticileri ve Pazarlama Birlikleri Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Türk tütünün gelişmesi ve değer kazanması için çalışmalarına devam ediyor.
ÇOCUKLAR TATİLİ DOLU DOLU GEÇİRİYORLAR
ÇOCUKLAR TATİLİ DOLU DOLU GEÇİRİYORLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar, ara tatillerini dolu dolu geçiriyorlar.
‘KİTAP OKUMA HALKALARI´PROJESİ 15 TATİLDE DE DEVAM EDİYOR
‘KİTAP OKUMA HALKALARI´PROJESİ 15 TATİLDE DE DEVAM EDİYOR
Gençlik Merkezi Müdürlüğü´nün yaklaşık üç yıldır hayata geçirdiği ‘Kitap Okuma Halkaları´projesi kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi´nde öğrenim gören öğrenciler, Gençlik Merkezini ziyaret ederek, burada gençlik liderleri ile gönüllü üyeleriyle birlikte kitap okudular.
BAŞKAN ALTIN´DAN GENEL MÜDÜR ALKAN´A ZİYARET
BAŞKAN ALTIN´DAN GENEL MÜDÜR ALKAN´A ZİYARET
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan´ı ziyaret etti.
EĞİTİM SEN 25. YAŞINI KUTLADI
EĞİTİM SEN 25. YAŞINI KUTLADI
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası´nın (Eğitim Sen) 25. yılı nedeniyle, Eğitim Sen Muş Şubesi yazılı bir açıklamada bulundu.
 BULANIK´TA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
BULANIK´TA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında, Türkiye´de eş zamanlı yapılan uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.
MİNİK YÜREKLİLERDEN ANLAMLI DAVRANIŞ
MİNİK YÜREKLİLERDEN ANLAMLI DAVRANIŞ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nün çocuk evleri sitesinde kalan minik yürekliler, kış şartları münasebetiyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak, sokak hayvanlarını sevdiler.
ÇATILARDAKİ BUZ SARKITLARI TEMİZLENDİ
ÇATILARDAKİ BUZ SARKITLARI TEMİZLENDİ
Kentte soğuk hava ve don nedeniyle ev ve işyerlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.
“MUŞ İLİNDE 5199 SAYILI YASA ARTIK UYGULANIYOR”
“MUŞ İLİNDE 5199 SAYILI YASA ARTIK UYGULANIYOR”
Hayvan hakları aktivistlerinden Fatih Oğuzhan, son olarak Hasköy İlçesi´nde yaşanan köpek dövüşü hadisesine değinerek, hayvanlara eziyet edenlerin hukuki sonuçlarına da katlanacağını hatırlattı.
YARIŞMALARA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
YARIŞMALARA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün düzenleyeceği Gençlik Merkezleri arası “Şiir Okuma”, Türk Müziği Yarışması”, "Bilgi Yarışması" ve “Tiyatro Yarışması”nın başvuruları devam ediyor.
KAYMAKAM İLİDİ KIBRIS GAZİLERİNE MADALYO TAKDİM ETTİ
KAYMAKAM İLİDİ KIBRIS GAZİLERİNE MADALYO TAKDİM ETTİ
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Kıbrıs gazilerini ağırlayarak, gazilere milli mücadele madalyonu takdim etti.
“DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞIYORUZ”
“DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞIYORUZ”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, kurum personellerinin dur durak bilmeden çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI
KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI
Önceki gün Muş il genelinde etkili olan kar yağışı sonucunda 95 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapanan köy yolları açmak için kolları sıvayan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kısa sürede kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açtı.
KADINLARA KADES UYGULAMASI ANLATILDI
KADINLARA KADES UYGULAMASI ANLATILDI
Muş İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü´nde görevli personeller, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
KAYMAKAM İLİDİ KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
KAYMAKAM İLİDİ KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçedeki kanaat önderleri ile buluştu.
VARTO KAYMAKAMLIĞI VE MEM YILLIK E- BÜLTEN HAZIRLADI
VARTO KAYMAKAMLIĞI VE MEM YILLIK E- BÜLTEN HAZIRLADI
Varto Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede yapılan eğitim ve sosyal etkinliklerle ilgili faaliyetlerin yer aldığı bir bülten hazırladı.
   DOĞADA SAHİPSİZ BULUNAN KUŞLARA BARINAK YAPTILAR
DOĞADA SAHİPSİZ BULUNAN KUŞLARA BARINAK YAPTILAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar, kış mevsimi nedeniyle doğada sahipsiz bulunan kuşlara kendi imkanları dahilinde barınak yaparak, örnek bir davranışa imza attılar.
İLÇE AV KOMİSYONUNDA ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI
İLÇE AV KOMİSYONUNDA ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI
Geçtiğimiz gün Bulanık´ta, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi başkanlığında gerçekleşen İlçe Av Komisyon Toplantısının kararları açıklandı.
95 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
95 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
Muş il genelinde önceki akşam saatlerinde etkisini gösteren ve dün sabaha kadar süren kar yağışı, birçok köy yolunu ulaşıma kapattı.
30 Nisan Gazetesi
13.04.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
şağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinin Karayolları Motorlu Araçlarının Zorunlu Trafik Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edil
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü için 60 Ton (30 Ton Fındık - 30 Ton Portakal) Isınmaya yönelik Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Bölge Müdürlüğümüze bağlı DSİ 172(Muş) Şube Müdürlüğü, DSİ 172Şube Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Başmühendisliği ve DSİ 173(Bitlis) Şube Müdürlüğüne İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Satın Alma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
45 Kg lık Sanayi Tüpü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
TAVUK ETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
7 Kalem Spor Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Aydınlatma Sistemi Revizesi için NYY Kablo,LedArmatür,Menhol,Koriger Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinde kullanılmak üzere Akaryakıt (Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Akaryakıt Alımı (Benzin-Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İLİ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNİN VE GELİŞME PLANLARININ İZLENMESİ PROJESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntıl
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HASKÖY DEVLET HASTANESİ BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Onarım İşi (Zafer Mahallesi Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kömür (Portakal Tipi) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ KORKUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
MUŞ KORKUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
KORKUT MERKEZ VE KÖYLERDE DAĞITILACAK 4950 TON KÖMÜRÜN NAKLİYE BOŞALTMA VE YÜKLEME İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve 7 Blok (70 Daire) Lojman Binasının Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
Muş Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
DOLAR
5.9152
EURO
6.5585
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
661 Hz.Ali (k.v.)`nin Kûfe Câmii`ndeki şehâdedi
1621 Haliç`in donması
1965  Yirminci Yüzyıla Damgasını Vuran Churchill`in Ölümü.
1993  Gazeteci, Yazar Uğur Mumcu, Ankara`da Uğradığı Bombalı Suikast Sonucu Hayatını Kaybetti. Suikasti, İslami Kurtuluş Örgütü Üstlendi.
1994  TÜRKSAT 1A Haberleşme Uydusu, Fırlatma Füzesindeki Teknik Bir Arıza Nedeniyle Havada Patladı.