DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
Aralarında Muş Baro Başkanı Av. Feridun Taş´ın da bulunduğu 14 ilin baro başkanları, gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Toplantısı´nda bir araya geldi.
Tarih: 6.11.2019 03:05:26

Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Toplantısı gerçekleşti. Aralarında Muş Baro Başkanı Av. Feridun Taş´ın da bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Toplantısı´na; Adıyaman Baro Başkanı, Ağrı Baro Başkanı, Batman Baro Başkanı, Bingöl Baro Başkanı, Bitlis Baro Başkanı, Tunceli (Dersim) Baro Başkanı, Diyarbakır Baro Başkanı, Hakkari Baro Başkanı, Mardin Baro Başkanı, Siirt Baro Başkanı,              Şanlıurfa Baro Başkanı, Şırnak Baro Başkanı ve  Van Baro Başkanı katıldı. Düzenlenen  toplantının ardından 15 ilin baro başkanı ortak basın açıklamasında bulundular. 15 ilin Baro Başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Demokrasisi oturmuş hukuk devletlerinde fikir ve düşünce özgürlüğü en az yaşam hakkı kadar önemli ve değerlidir. Demokrasi tahammül rejimidir en önemlisi de toplumun genelinin uygun görmediği, doğru bulmadığı fikir ve düşüncelerin de özgürce açıklanabildiği ve bu açıklamalar nedeniyle linçe uğranılmadığı veya cezai takibata maruz kalınmadığı rejimin adıdır. Hukuk düzeni de toplumun genelinin hoş görmediği, doğru bulmadığı hatta lince uğrattığı fikir ve düşüncelerin özgürlüğünü de korumalıdır. Günümüz Türkiye´sinde bu yukarıda bahsedilen fikir ve düşünce özgürlüğü ortamından her geçen gün uzaklaşılması, fikir ve düşünce özgürlüğüne tahammülün hiç kalmaması ve bu duruma siyasi partilerin taraf şeklinde dahil olması ile konu daha vahim bir boyut almıştır.  Vatan sevgisini ölçebilecek bir aygıt henüz icat edilmemişken artık kavramlar ve demeçler üzerinden çok rahat bir şekilde muhataplar diğerlerinin gözünde vatan haini veya vatansever olabilmektedir. Biz aşağıda imzası bulunan Barolar, fikir ve düşünce özgürlüğünden yanayız, fikir ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü yaşam hakkı kadar önemli ve değerli görmekteyiz. özellikle bölgemizde Valiliklerce alınan Toplantı ve Gösteri yasağı kararlarının bu bağlamda değerlendirilerek bu yasaklara son verilmesini hukuk devletinin bir gereği olarak görmekteyiz” dediler.

“Bölge Baroları her Zaman Yaşam Hakkından ve Barıştan Yana Olmuş”

Yapılan ortak açıklamada, bölge barolarının her zaman yaşam hakkından ve barıştan yana olduğu dile getirildi. Yapılan açıklamada: “Bölge Baroları her zaman yaşam hakkından ve barıştan yana olmuş, bu doğrultuda bir duruş sergilemiştir. Ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunu özelinde demokrasi ve insan hakları sorunudur. Kendi iç meselelerini çözememiş, geçmişte tekrar tekrar denendiği ve bir neticeye varılamadığı halde Kürt sorununa yeniden güvenlikçi politikalarla ile çözüm aramış bir ülkenin, Suriye sorunu ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz olmuştur. Kürt meselesinin güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceği açıktır. Bölge Baroları olarak Kürt sorunun, siyasal zeminde ve demokratik yollarla nihai ve kalıcı bir çözüme kavuşturulabileceğini uzun yıllardır dile getirmekteyiz. Bilindiği üzere tam da bu arzu ve talebimizi karşılayan kamuoyunda çözüm süreci olarak adlandırılan sürece toplum tarafından büyük bir destek ve teveccüh gösterilmiştir. Bu süreç başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye toplumunda büyük bir umut ve beklenti yaratmıştır. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bu süreç sürdürülememiş ve tekrar çatışmalı ortama geri dönülerek Kürt sorunu şiddet sarmalına itilmiş, toplumun umut ve beklentileri askıya alınmıştır. Siyasi sürecin bölgedeki bütün olumsuzluklarına rağmen demokratik zeminde çözüleceğine inanan bölge halkının; Kürt sorunun çözümüne dair istemi siyaset kurumları tarafından göz ardı edilmeden şiddet ve güvenlikçi yaklaşımlardan uzaklaşılarak çözülmesidir. Bölge Baroları olarak; güvenlikçi yöntemlerin en son seçenek dahi olsa ortadan kaldırılması, var olan sorunların müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi, evrensel insan hakları ışığında yaşam hakkının ve barış hakkının bölgemizde yaşayan insanlara da tanınması gerekliliğini ısrarla vurguluyoruz. Bu vesile ile Kızıltepe, Nusaybin, Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve bölgenin değişik yerlerinde hayatlarını kaybeden sivil vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet diliyor, bölgemizin kaderi olan acıların da artık son bulmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Ciddi Mağduriyetler Devam Etmektedir”

Yapılan ortak açıklamanın devamında şu hususlara dikkat çekildi: “Olağanüstü hal sürecinin sona ermesiyle birlikte ülkede normalleşme sürecine gidilmesi yönündeki beklentimiz; Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan ihraçların getirdiği mağduriyetler, memurluğa kabulde getirilen güvenlik soruşturmaları, toplumda her geçen gün artan milliyetçi, ve şovenist söylemler, bu söylemlerin bir kısım siyasiler tarafından desteklenmesi dolayısıyla hayal kırıklığı yaratmıştır. Mahkeme kararı ile beraat kararı alanlar yine bizzat Savcılık makamları tarafında hakkında takipsizlik kararı verilenler ve haklarında herhangi bir soruşturma olmadığı halde sırf KHK ile ihraç edildiği için tekrar memurluğa kabul edilmeyen vatandaşlardan kaynaklı ciddi mağduriyetler devam etmektedir. Memur alımında güvenlik soruşturmaları nedeniyle yaşanılan hukuksuzluklar bölgemizin kanayan yarası haline gelmiş gerçekliği her anlamda tartışmalı, sadece kendisi ile ilgili değil aile bireylerini de kapsayan, kimin tarafından ve ne amaçla tutulduğu belli olmayan tamamen afaki istihbari bilgiler sebebiyle kişilerin devlet memuru olunması engellenmektedir.  İş bu güvenlik soruşturmaları nedeniyle suç ve cezaların şahsiliği ilkesi başta olmak üzere pek çok evrensel hukuk normu ihlal edilmektedir. Bu konuda devlet memurları kanunda memurluğa alım usul ve kuralları yeterli ve uygunken buna ek olarak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması kriterinin getirilmesinin hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığını ve bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini talep etmekteyiz. Toplum nezdinde her geçen gün artan milliyetçi-şovenist söylemler ve bu söylemlerin bir kısım siyasiler tarafından desteklenmesi endişe vericidir. Nitekim bu söylemler yüzünden ülkenin çeşitli yerlerinde Kürt vatandaşlarına saldırılar olmuş ve ne yazık ki bu saldırılar dolayısıyla hayatını kaybeden Kürt vatandaşları olmuştur. Bu ırkçı ve şovenist yaklaşımlara gerekli siyasi ve yargısal tavrın gösterilmemiş olması ayrıca endişe vericidir. Milliyetçi ve şovenist yaklaşım kısa vadede taraftar toplayabilir ancak uzun vadede onarılması güç toplumsal kırılmalara yol açma tehlikesini taşımaktadır. Dolayısıyla başta siyasiler olmak üzere tüm kesimleri bu konudaki söylem ve tutumlarından vazgeçmeye davet ediyoruz” diye ifade ettiler.

“Bölgemizde Son Dönemlerde Tedirginlik Yaratan Durumlardan Biri de Belediyelere Yapılan Kayyum Atamalarıdır”

“Bölgemizde son dönemlerde tedirginlik yaratan durumlardan biri de belediyelere yapılan ve halen devam eden kayyum atamalarıdır” diye belirten bölge baro başkanları, yaptıkları ortak basın açıklamalarında: “Anayasa´nın ve Belediye Kanunu´nun açık hükümleri gereğince Belediye Başkanları yönünden görevden uzaklaştırma tedbirine başvurabilmek için görevi gereği işlenen bir suç olması gerekir. Ancak görevden uzaklaştırmaya gerekçe olarak gösterilen, görevi sebebiyle işlendiği ileri sürülen sebeplere dayalı olarak, başkanlar hakkında cezai soruşturma dahi bulunmamaktadır. Kayyum atama kararından bugüne kadar toplumdaki tedirgin hal devam etmektedir. Toplum, sandıktan çıkan sonucun aksine yönelik her türlü eylemi veyahut kararı, halk iradesinin ortadan kaldırılması olarak değerlendirmektedir. Halk iradesinin üstünde hiçbir irade bulunmamakta, alınan kayyum kararları ile halkın seçme iradesi yok sayılmaktadır. Bu uygulamalara Cumhuriyet Bayramının kutlandığı günde de devam edilmesi ve Cumhuriyeti savunan kesimlerce de sessiz kalınarak kabullenilmesi manidardır. Zira görevi sebebiyle suç işleyen bir başkan görevden alınsa dahi, meclisin kendi içinde bir başkan vekili seçerek işlemlerini yürütme imkânı varken bu imkân ortadan kaldırılmış, kayyum atanması nedeniyle bugüne kadar Belediye meclisleri fiili olarak feshedilmiştir. Halkın seçtiği hiçbir meclis üyesi, hiçbir şekilde görevini yapamamaktadır. Bu nedenle demokrasinin kalbi olarak nitelenen sandığın kayyum kararıyla işlevsiz hale getirilmiş olması, hukuk devleti ilkesine ve demokrasimize ağır bir hasar vermiştir. Demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin, kanunun amacının ve kamu yararının dikkate alınarak Belediye Başkanlarının görevlerine iadelerini ve bundan sonra kayyum uygulamasına son verilmesini talep etmekteyiz” diye belirttiler.

“Feyzioğlu´nun Söylem ve Tavırlarına Katılmıyoruz”

Yapılan ortak açıklamada ayrıca: “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof.Dr. Metin Feyzioğlu´nun son dönemlerde kamuoyunda değişik anlamlara gelebilecek söylem ve tavırlarına katılmadığımızı,TBB Başkanın  görev alanı içinde olmayan açıklamaları ile bazı baro ve baro başkanlarını hedef alan açıklamalarını  kınadığımızı belirtir, bir kez daha kendisini Temel Hak ve özgürlükleri korumaya  ve  hukukun üstünlüğünü savunmaya davet ediyoruz” denildi. 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ!
YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ!
Türkiye´de 2008 yılında uygulamaya konan kapalı alanlarda sigara içme yasağının denetimlerindeki eksiklikler sebebiyle, kapalı alanlarda da giderek sigara içilebilir hale geldi.
VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMALARI İSTENDİ
VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMALARI İSTENDİ
Alparslan-1 Barajı´nda çalışma yapılacağından ötürü su seviyesinin yükseleceğini belirten Alparslan-1 HES İşletme Müdürlüğü, nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinde can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.
“HER 4 BEYİN ÖLÜMÜNÜN SADECE 1´İNDEN ORGAN BAĞIŞI ALINIYOR”
“HER 4 BEYİN ÖLÜMÜNÜN SADECE 1´İNDEN ORGAN BAĞIŞI ALINIYOR”
Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Faysal Şeker, Türkiye´nin, organ nakli operasyonu başarısında dünyanın en ileri ülkelerinden biri konumunda olduğunu ifade etti.
ÖZ KAYNAKLARIYLA 3 KİLOMETRELİK SSB YOL UYGULAMASI YAPTILAR
ÖZ KAYNAKLARIYLA 3 KİLOMETRELİK SSB YOL UYGULAMASI YAPTILAR
Muş Yurt Çimento Fabrikası Müdürü Ahmet Güngör, fabrikanın kaynakları ile Taşoluk Köyü ile fabrika arasındaki 3 kilometrelik yolda Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulaması yaptıklarını ifade etti.
YOZGATLI ÖĞRENCİLER MALAZGİRT´İ ZİYARET ETTİ
YOZGATLI ÖĞRENCİLER MALAZGİRT´İ ZİYARET ETTİ
Yozgat´tan “Biz Anadolu´yuz” projesi kapsamında Muş´a gelen öğrenciler, Malazgirt ilçesini gezdi.
MÜDÜRLERLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
MÜDÜRLERLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Muş´ta ortaöğretim ve özel eğitim kurum müdürleri ile taşımalı eğitim ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) işleyişi hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.
“HER ŞEY ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELECEKLERİ İÇİN”
“HER ŞEY ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELECEKLERİ İÇİN”
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nün “Sporla Dolu Dolu Geçen Bir Tatil” sloganıyla başlattığı sportif faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.
UMUT KERVANI ONLARCA ÇOCUĞUN UMUDU OLDU
UMUT KERVANI ONLARCA ÇOCUĞUN UMUDU OLDU
Muş ilinde yardım faaliyetlerini sürdüren Umut Kervanı Vakfı Muş Şubesi, onlarca yetim ve muhtaç çocuğun umut kapısı olmaya devam ediyor.
ALES/3 SINAVI YAPILDI
ALES/3 SINAVI YAPILDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)/3 tüm ülkede olduğu gibi Muş´ta da sorunsuz bir şekilde yapıldı.
“BİR ORGAN BİR UMUTTUR”
“BİR ORGAN BİR UMUTTUR”
Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Faysal Şeker, 3-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Organ Bağışı Haftası kapsamında, Muş Devlet Hastanesi´nde yapılan organ bağışı farkındalık oluşturma çalışması ile organ bağışının önemi hakkında bilgi verdi.
MUŞ´TA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT SIĞINAK VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
MUŞ´TA PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT SIĞINAK VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Varto ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi.
YOZGATLI ÖĞRENCİLER MUŞ´U GEZDİ
YOZGATLI ÖĞRENCİLER MUŞ´U GEZDİ
İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında kentler arası öğrenci gezileri devam ediyor. “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Yozgatlı öğrenciler Muş´a geldi.
KAYMAKAM İLİDİ SARIPINAR BELDESİNİ ZİYARET ETTİ
KAYMAKAM İLİDİ SARIPINAR BELDESİNİ ZİYARET ETTİ
Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, ilçeye bağlı Sarıpınar Beldesini ziyaret ederek, okulun öğrencilerine hediyeler dağıttı.
VARTOLU ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRE TEMİZLİĞİ
VARTOLU ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Okulu´nun (YBO) Çevre Kulübü üyesi öğrencileri, çevre temizliği kampanyası başlattı.
24 KASIM´DA KÜLLİYEDE MUŞ´U ERGİN TEMSİL EDECEK
24 KASIM´DA KÜLLİYEDE MUŞ´U ERGİN TEMSİL EDECEK
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde vereceği 24 Kasım Öğretmenler Günü Resepsiyonuna, 81 ilden 81 örnek öğretmen temsil edecek.
BAŞKAN ALTIN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
BAŞKAN ALTIN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede devam eden çalışmaları yerinde denetleyerek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ÖĞRENCİLER BİR HAFTALIK ARA TATİLE ÇIKACAK
ÖĞRENCİLER BİR HAFTALIK ARA TATİLE ÇIKACAK
2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler, bir haftalık ara tatilde birçok etkinlikle tanışacak.
MUŞ´TAKİ ÖĞRENCİLER TERÖR OLAYLARINA KARŞI BİLGİLENDİRİLİYOR
MUŞ´TAKİ ÖĞRENCİLER TERÖR OLAYLARINA KARŞI BİLGİLENDİRİLİYOR
Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yürütülen ‘Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF)´ kapsamında, öğrenciler terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilgilendiriliyor.
ÖĞRENCİLER TÜRK BAYRAĞI VE POLİS PORTRELERİ ÖNÜNDE SELAMA DURDU
ÖĞRENCİLER TÜRK BAYRAĞI VE POLİS PORTRELERİ ÖNÜNDE SELAMA DURDU
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi´nde eğitim öğretim gören öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilimiz merkezinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü´ne ait 57 metre uzunluğundaki ihata duvarına işledikleri Türk bayrağı ve polis porteleri önünde selama durdu.
REKTÖR POLAT MUŞ İLDER´İN KONUĞU OLDU
REKTÖR POLAT MUŞ İLDER´İN KONUĞU OLDU
Muş İli Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği´nin (Muş İLDER), her ay gerçekleştirdiği “KonuşMuş” söyleşi programının kasım ayı konuğu Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat oldu.
 GENÇLER "FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİ" GERÇEKLEŞTİRDİ
GENÇLER "FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİ" GERÇEKLEŞTİRDİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü´nde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Bahçeşehir Koleji bahçesinde fidan dikimi yaptı.
30 Nisan Gazetesi
13.04.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
7 Kalem Spor Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Aydınlatma Sistemi Revizesi için NYY Kablo,LedArmatür,Menhol,Koriger Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinde kullanılmak üzere Akaryakıt (Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Akaryakıt Alımı (Benzin-Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İLİ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNİN VE GELİŞME PLANLARININ İZLENMESİ PROJESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntıl
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HASKÖY DEVLET HASTANESİ BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Onarım İşi (Zafer Mahallesi Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kömür (Portakal Tipi) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ KORKUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
MUŞ KORKUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
KORKUT MERKEZ VE KÖYLERDE DAĞITILACAK 4950 TON KÖMÜRÜN NAKLİYE BOŞALTMA VE YÜKLEME İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve 7 Blok (70 Daire) Lojman Binasının Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
Muş Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Merkez İlçeleri ve Köylerine Ait Lojman Binalarının Zemin Etüt ve Geoteknik Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınt
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Motorin Diğer 20000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2500 Litre Satım Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 SAĞLIK BAKANLIĞI  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3 KISIM BAKIM ONARIM VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Muş Merkez Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Doğalgaza Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli-araç-iş makinalarında kullanılmak üzere motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alma
DOLAR
5.7153
EURO
6.3279
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1949 İstanbul Radyosunun Yayına Başlaması
1990 Avrupa Güvenlik Ve işbirliği Konferansı (AGİK) Paris Sözleşmesi