“MİMATOY PROJESİ”NİN 2. AYAĞI BİTTİ
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklen ve Mİnikler MATematikle Oynuyor kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan MİMATOY isimli eğitim programının ikinci ayağı sona erdi.
Tarih: 23.07.2019 04:30:28

Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 2018 yılında hayata geçirilen "Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında 25 farklı il ve 22 farklı üniversiteden gelen 52 öğretmen ve öğretmen adayı, matematik materyalleri hazırlayarak projenin 2019 yılı ayağını hayata geçirdi.  25 farklı il ve 22 farklı üniversiteden gelen 52 öğretmen ve öğretmen adayı ile hayata geçirilen MİMATOY projesinin 2019 yılı ayağı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve proje yürütücüsü Abdulhamit Karademir,MİMATOY “Minikler Matematikle Oynuyor” isimli eğitim programının 2. Ayağının Muş Alparslan Üniversitesi´nde hayata geçtiğin söyledi. TÜBİTAK tarafından kabul edilen “Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında kursa katılan 25 farklı il ve 22 farklı üniversiteden gelen 52  öğretmen ve öğretmen adaylarının, minik öğrencileri sevindirmek için kolları sıvadığını belirten Karademir, atölyede materyal hazırlayan ekibin; karton, pet şişe, kapak, bardak, yumurta kolisi ve strafor, makarna, nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyatları da materyallerde kullanarak öğrenciler için hazır hale getirdiğini söyledi. Karademir: “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklen ve Mİnikler MATematikle OYnuyor kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan MİMATOY isimli eğitim programının ikinci ayağı hayata geçti. Okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans öğrencileri ve Türkiye´nin dört bir yanında okullarda çalışan öğretmenlerle gerçekleştirilen proje kapsamında materyal geliştirme atölyelerinde değişik malzemelerden hazırladıkları materyallerle çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık bin 300 projenin arasından seçilerek kabul edilen projede amacımız, aslında üretilen materyallerle özellikle sosyo-ekonomik anlamda düşük gelirli olup okul öncesi eğitim alan çocuklara Muş kentinde matematiği sevdirebilmeyi çalışmaktır. Çünkü yaptığımız saha çalışmalarında sınıflarda gördüğümüz materyal eksikliğini bu projede gidermeye hedeflemiştik. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdik” diye belirtti.

“Bu Proje Sadece Muş´ta Gerçekleştiriliyor”

 Karademir, ‘Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor´ projesinin sadece Muş´ta gerçekleştirildiğini kaydederek, proje ile ilgili şunları aktardı: “Tabi bu projenin çıktıları olarak özellikle sosyo-ekonomik anlamda geliri düşük ailelerden gelen çocukların faydalanmasını istedik. Türkiye´nin 25 farklı ilinden ve 22 farklı üniversiteden 52 öğretmen ve öğretmen adayları katıldı. Bir hafta süren projeye katılan öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uzmanlarımız tarafından erken çocukluk dönemi matematiğine ilişkin eğitimler verilmektedir. Daha sonra eğitimlerin ardından da atölyelerimizde öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı yakalayan katılımcılar, kullandıkları her çeşit malzemelerle birlikte çocukların kullanımına yönelik materyaller geliştirdiler. Projeden sonra burada yapılan materyalleri sınıflara yerleştirip çocukların materyallerle oynaması sağlanacak ve matematiğe yönelik erken dönemlerden geliştirilen olumlu tutum ve eğilimlerin gelecek eğitim düzeylerine de yansıyacaktır. Muş´ta eğitim alan çocukların faydalanmasını artırmak için ikinci defa gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde daha çok çocuğa matematiği sevdirmeyi düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Proje, 100 Bin Liralık Bir Proje”

projenin yaklaşık 100 bin liralık bir bütçesi olduğunu hatırlatan Karademir: “Bu bütçeyi kullanarak gerekli malzemeleri aldık. Eğitime katılan yaklaşık 52 öğretmen ve öğretmen adayımızın matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olurken, öğrenilen bilgilerin sahada çalışmasını umuyoruz. MŞÜ´de gerçekleştirilen projeye Çanakkale´den ve Kıbrıs´tan tutun ülkemizin doğusundan batısına kadar 25 farklı ilden ve 15 farklı üniversiteden öğretmen adaylarının kalıtımı gerçekleşmiştir. Projemiz yoğun bir ilgi görmüştür” dedi.

MİMATOY Projesinin Amacı

Minikler Matematikle Oynuyor projesinin amacına vurgu yapan Karademir: “MİMATOY: Minikler Matematikle Oynuyor” projesinin gerçekleştirilmesindeki temel neden; dezavantajlı grupta yer alarak okul öncesi eğitime devam eden çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alarak tasarlanan matematik materyalleriyle zenginleştirilmiş, etkileşimli ortamlar oluşturmak, çocukların matematik eğitiminde; doğrudan dokunarak, yaşayarak, keşfederek, somut ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerine fırsat sunmak, erken çocukluk döneminde matematik alanına yönelik sayılar ve işlem gibi temel becerilerinin kalıcı kazanımını sağlamak, çocukların matematiği anlamalarını kolaylaştırmak, başarabilme düzeylerine ve gelecekte matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Projenin ilk bölümünde öğretmen adayları ve öğretmenlerle geliştirilen matematik materyallerinin, çocuklarla doğal eğitim ortamları sınıflarında matematik merkezi aracılığıyla buluşturulması bu hedefe ulaşabilmeyi kolaylaştıracaktır. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin süreç içerisinde aktif olarak yer almaları; konularla ilgili model ve modellemelere yer verilerek katılımcıların konuları somutlaştırarak daha kolay kavrayabilmeleri; işbirlikçi öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilerek sosyal öğrenme ortamları oluşturabilmeleri sağlanacaktır. Bu sayede TÜBİTAK´ın çağrı kapsamındaki amacı olan “bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılması, bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır” düşüncesi desteklenmiş olunacaktır. Ayrıca bu proje, materyal tasarımı yapacak olan öğretmen adayları ve öğretmenlerce de matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesine katkı sunarak farkındalık oluşturacaktır. Bununla birlikte çocukların merak duygularının nasıl geliştirilebileceği, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin nasıl artırılabileceği konusunda zihinsel süreç yaşayacaklardır. Katılımcılar bu etkinlikler vasıtasıyla matematiği daha basit ve somut düzeyde anlayacak olup, öğrendiklerini sınıf ortamıyla daha kolay bağdaştırabileceklerdir. Bu proje özellikle okul öncesi öğretmenlerinin kendi sınıflarında materyallerle birlikte matematik etkinliklerinin daha kolay gerçekleştirildiğini fark ettirerek matematiksel uygulamalara daha fazla yer vermelerine ve onların matematiğe karşı olumsuz bakış açılarını kırmalarına yardımcı olacaktır. Eğitimler; uzman bir kadro tarafından, katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla Muş Alparslan Üniversitesi (MŞU) Eğitim Fakültesi materyal geliştirme atölyelerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir” diye belirtti.

Projenin Gerekçesi

Projenin gerekçesine de vurgu yapan Karademir: “Bu projenin gerçekleşmesi durumunda; projenin ilk bölümünde katılımcı konumunda olan öğretmen adayları ile öğretmenler kendi gözlem, deneyim ve uygulamalarından (materyal yapımı) elde ettikleri bilgiler ışığında çalıştıkları/çalışacakları sınıflarda çocuklara farklı öğrenme ortamları sunabilecek beceriler kazanabileceklerdir. Öğretmenler ve öğretmen adayları, farklı bakış açıları ve yaratıcılık kazanarak farklı malzemeleri kullanıp basit, etkili ve hesaplı matematik materyalleri oluşturabilme becerisi edineceklerdir. Öğretmenler ve öğretmen adayları, sürece ilişkin bilgi, beceri tutum ve davranış düzeyinin geliştirmek yanında matematiği öğretme yöntem-teknikleri konusunda deneyimlerini artırarak farkındalıklarını ve mesleki yeterliliklerini geliştireceklerdir. Matematik materyalleri yapımı uygulamalı olarak geçekleştirileceği için, farklı matematik konularına yönelik materyalleri de geliştirebilme becerilerine sahip olacaklardır. Projenin ikinci bölümünde materyallerin yerleştirildiği sınıflardaki çocuklar; uygulama, araştırma, problem çözme, eleştirel düşünme, sorgulama, matematiksel öğrenme süreç ve becerilerini geliştireceklerdir. Düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelerek projeye katılan 60-72 aylık çocuklara yönelik, nitelikli öğrenme-öğretme ortamları oluşturma fırsatı sunulacaktır. Okul öncesi eğitim sınıflarındaki matematik eğitimi sürecinde çocuklar ile birlikte geçirilen zamanın niteliği artırılmış olacaktır. Çocuklar matematiksel bilgileri aktif biçimde ve daha kalıcı olarak edineceklerdir. Çocukların kullanacakları materyaller, onların daha önceki matematiksel bilgileri ile yeni öğrenmeleri arasında köprü olacak bununla birlikte öğrenmeler daha kolay ve zevkli hale gelecektir. Çocuklar materyallerle yaparak yaşayarak öğrenirken aynı zamanda oynayacak ve akranlarıyla daha etkili iletişim kurma şansı yakalayarak gizil öğrenme gerçekleştireceklerdir. Çocuklar matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirerek, matematiksel kavramların günlük yaşamlarında ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklardır” dedi. 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: MİMATOY PROJESİ AYAĞI BAŞLADI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN “İNSAN HAKLARI” MESAJI
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN “İNSAN HAKLARI” MESAJI
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi´nin 71. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
MEMUR SEN DOĞU TÜRKİSTAN VE MISIR´DAKİ ZULÜMLERİ KINADI
MEMUR SEN DOĞU TÜRKİSTAN VE MISIR´DAKİ ZULÜMLERİ KINADI
Memur Sen Muş Şubesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı basın toplantısında, Doğu Türkistan ve Mısır´daki Müslümanlara yönelik yapılan zulmü kınadı.
“İNSAN HAKLARI MUTLAKTIR, DEVREDİLEMEZ, VAZGEÇİLEMEZ”
“İNSAN HAKLARI MUTLAKTIR, DEVREDİLEMEZ, VAZGEÇİLEMEZ”
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir açıklamada bulunan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, insan haklarının mutlak, devredilemez, vazgeçilemez ve pazarlık konusu dahi yapılamayacağını ifade etti.
MÜDÜR ENGİN HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
MÜDÜR ENGİN HALK EĞİTİMİ MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muş Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde açılan Motorlu Taşıtlar Direksiyon Eğitimi Kursunu ziyaret ederek, kursa katılan kursiyerlerle sohbet etti.
VARTO´DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
VARTO´DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
ENGİN ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITTI
ENGİN ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITTI
Muş İl Millî Eğitim Müdürü Emin Engin, gerçekleştirdiği okul ziyareti programı kapsamında, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.
MALAZGİRTLİ MİNİK FUTBOLCULAR MİLLİ TAKIM YOLUNDA
MALAZGİRTLİ MİNİK FUTBOLCULAR MİLLİ TAKIM YOLUNDA
Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Kulübünde top koşturan 14 yaşındaki 3 futbolcu, Van´da yapılacak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.
“EĞİTİMDE AKSAYAN YÖNLERİ GİDERMEK BİZİM ÖNCELİKLİ İŞİMİZDİR”
“EĞİTİMDE AKSAYAN YÖNLERİ GİDERMEK BİZİM ÖNCELİKLİ İŞİMİZDİR”
Köy okullarına yönelik ziyaretlerini sürdürmeye devam eden Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul ziyaretleri sırasında öğretmen ve idarecilerle yaptığı toplantıda; öncelikli işlerinin eğitimde aksayan yönleri gidermek olduğunu söyledi.
ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN MÜZİK DİNLETİSİ
ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN MÜZİK DİNLETİSİ
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi´nde eğitim öğretim gören öğrenciler, Muş Özel Eğitim Uygulama I. ve II. Kademe Okulu´nda okuyan özel öğrenciler için müzik dinletisi programı düzenlediler.
VALİLİKTEN KIŞ GENELGESİ
VALİLİKTEN KIŞ GENELGESİ
Muş Valiliği, İçişleri Bakanlığının kış aylarında trafikte alınacak tedbirler ile ilgili genelge gönderdiğini resmi internet sitesinde açıkladı.
TÜBİTAK PROJELERİ İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
TÜBİTAK PROJELERİ İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Muş Alparslan Üniversitesi ile Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerinde ortak çalışmalar yürütmek adına işbirliği protokolleri imzaladı.
ARI KOVANLARI SICAK MEMLEKETE TAŞINDI
ARI KOVANLARI SICAK MEMLEKETE TAŞINDI
Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde bal arısı yetiştiriciliği çalışmaları amacıyla kullanılan bal arısı kolonileri, arı kışlatma çalışmaları kapsamında sıcak memleketlere taşındı.
300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri, 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu Zinar Amed kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edildiğini açıkladı.
KORKUT´TA 8. SINIFLARA YÖNELİK DENEME SINAVI YAPILDI
KORKUT´TA 8. SINIFLARA YÖNELİK DENEME SINAVI YAPILDI
Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi´ne (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilere deneme sınavı yaptı.
VARTOLU ÖĞRENCİLERE GİYİM DESTEĞİ
VARTOLU ÖĞRENCİLERE GİYİM DESTEĞİ
Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından 7 bin öğreniciye giyim ve kitap yardımı yapılmaya devam ediyor.
RESİM EĞİTİMİ MİNİKLERİN YOĞUN İLGİSİYLE DEVAM EDİYOR
RESİM EĞİTİMİ MİNİKLERİN YOĞUN İLGİSİYLE DEVAM EDİYOR
Muş Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü´nün işbirliğiyle Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında açılan resim eğitimi miniklerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.
BİLGİ YARIŞMASININ FİNALİ YAPILDI
BİLGİ YARIŞMASININ FİNALİ YAPILDI
Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. sınıflar arası bilgi yarışmasının finali düzenlenen programla yapıldı.
EĞİTİM BİR SEN´DEN ‘10 ARALIK´ AÇIKLAMASI
EĞİTİM BİR SEN´DEN ‘10 ARALIK´ AÇIKLAMASI
Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, “10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” günü nedeniyle bir açıklamada bulundu.
“MUŞ OVASI AGROPARK PROJESİ” SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
“MUŞ OVASI AGROPARK PROJESİ” SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Muş Alparslan Üniversitesi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında “Muş Agropark Projesi” sözleşmesi imzalandı.
ÜÇEVLER BÖLGESİNDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
ÜÇEVLER BÖLGESİNDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, Üçevler Grup Köy Yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
MUŞ İLDER, BURSASPOR´U ZİYARET ETTİ
MUŞ İLDER, BURSASPOR´U ZİYARET ETTİ
Bursa ilinde sosyal, kültürel ve sportif konularda faaliyetlerini sürdüren Muş İli Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (Muş İLDER) Başkanı Mehmet Veysi Tutkun ve beraberindeki heyet, Bursaspor Kulüp Başkanı Mesut Mestanı ziyaret etti.
30 Nisan Gazetesi
13.04.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Bölge Müdürlüğümüze bağlı DSİ 172(Muş) Şube Müdürlüğü, DSİ 172Şube Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Başmühendisliği ve DSİ 173(Bitlis) Şube Müdürlüğüne İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Satın Alma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
45 Kg lık Sanayi Tüpü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
TAVUK ETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
7 Kalem Spor Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Aydınlatma Sistemi Revizesi için NYY Kablo,LedArmatür,Menhol,Koriger Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinde kullanılmak üzere Akaryakıt (Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Akaryakıt Alımı (Benzin-Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İLİ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNİN VE GELİŞME PLANLARININ İZLENMESİ PROJESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntıl
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HASKÖY DEVLET HASTANESİ BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Onarım İşi (Zafer Mahallesi Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kömür (Portakal Tipi) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ KORKUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
MUŞ KORKUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
KORKUT MERKEZ VE KÖYLERDE DAĞITILACAK 4950 TON KÖMÜRÜN NAKLİYE BOŞALTMA VE YÜKLEME İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve 7 Blok (70 Daire) Lojman Binasının Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
Muş Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Merkez İlçeleri ve Köylerine Ait Lojman Binalarının Zemin Etüt ve Geoteknik Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınt
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
DOLAR
5.7987
EURO
6.4218
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1962 M.G.K Kuruluşu
1994 Rusların Çeçenistana Girmesi