“MİMATOY PROJESİ”NİN 2. AYAĞI BİTTİ
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklen ve Mİnikler MATematikle Oynuyor kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan MİMATOY isimli eğitim programının ikinci ayağı sona erdi.
Tarih: 23.7.2019 04:30:28

Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 2018 yılında hayata geçirilen "Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında 25 farklı il ve 22 farklı üniversiteden gelen 52 öğretmen ve öğretmen adayı, matematik materyalleri hazırlayarak projenin 2019 yılı ayağını hayata geçirdi.  25 farklı il ve 22 farklı üniversiteden gelen 52 öğretmen ve öğretmen adayı ile hayata geçirilen MİMATOY projesinin 2019 yılı ayağı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve proje yürütücüsü Abdulhamit Karademir,MİMATOY “Minikler Matematikle Oynuyor” isimli eğitim programının 2. Ayağının Muş Alparslan Üniversitesi´nde hayata geçtiğin söyledi. TÜBİTAK tarafından kabul edilen “Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında kursa katılan 25 farklı il ve 22 farklı üniversiteden gelen 52  öğretmen ve öğretmen adaylarının, minik öğrencileri sevindirmek için kolları sıvadığını belirten Karademir, atölyede materyal hazırlayan ekibin; karton, pet şişe, kapak, bardak, yumurta kolisi ve strafor, makarna, nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyatları da materyallerde kullanarak öğrenciler için hazır hale getirdiğini söyledi. Karademir: “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklen ve Mİnikler MATematikle OYnuyor kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan MİMATOY isimli eğitim programının ikinci ayağı hayata geçti. Okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans öğrencileri ve Türkiye´nin dört bir yanında okullarda çalışan öğretmenlerle gerçekleştirilen proje kapsamında materyal geliştirme atölyelerinde değişik malzemelerden hazırladıkları materyallerle çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık bin 300 projenin arasından seçilerek kabul edilen projede amacımız, aslında üretilen materyallerle özellikle sosyo-ekonomik anlamda düşük gelirli olup okul öncesi eğitim alan çocuklara Muş kentinde matematiği sevdirebilmeyi çalışmaktır. Çünkü yaptığımız saha çalışmalarında sınıflarda gördüğümüz materyal eksikliğini bu projede gidermeye hedeflemiştik. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdik” diye belirtti.

“Bu Proje Sadece Muş´ta Gerçekleştiriliyor”

 Karademir, ‘Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor´ projesinin sadece Muş´ta gerçekleştirildiğini kaydederek, proje ile ilgili şunları aktardı: “Tabi bu projenin çıktıları olarak özellikle sosyo-ekonomik anlamda geliri düşük ailelerden gelen çocukların faydalanmasını istedik. Türkiye´nin 25 farklı ilinden ve 22 farklı üniversiteden 52 öğretmen ve öğretmen adayları katıldı. Bir hafta süren projeye katılan öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uzmanlarımız tarafından erken çocukluk dönemi matematiğine ilişkin eğitimler verilmektedir. Daha sonra eğitimlerin ardından da atölyelerimizde öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı yakalayan katılımcılar, kullandıkları her çeşit malzemelerle birlikte çocukların kullanımına yönelik materyaller geliştirdiler. Projeden sonra burada yapılan materyalleri sınıflara yerleştirip çocukların materyallerle oynaması sağlanacak ve matematiğe yönelik erken dönemlerden geliştirilen olumlu tutum ve eğilimlerin gelecek eğitim düzeylerine de yansıyacaktır. Muş´ta eğitim alan çocukların faydalanmasını artırmak için ikinci defa gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde daha çok çocuğa matematiği sevdirmeyi düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Proje, 100 Bin Liralık Bir Proje”

projenin yaklaşık 100 bin liralık bir bütçesi olduğunu hatırlatan Karademir: “Bu bütçeyi kullanarak gerekli malzemeleri aldık. Eğitime katılan yaklaşık 52 öğretmen ve öğretmen adayımızın matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olurken, öğrenilen bilgilerin sahada çalışmasını umuyoruz. MŞÜ´de gerçekleştirilen projeye Çanakkale´den ve Kıbrıs´tan tutun ülkemizin doğusundan batısına kadar 25 farklı ilden ve 15 farklı üniversiteden öğretmen adaylarının kalıtımı gerçekleşmiştir. Projemiz yoğun bir ilgi görmüştür” dedi.

MİMATOY Projesinin Amacı

Minikler Matematikle Oynuyor projesinin amacına vurgu yapan Karademir: “MİMATOY: Minikler Matematikle Oynuyor” projesinin gerçekleştirilmesindeki temel neden; dezavantajlı grupta yer alarak okul öncesi eğitime devam eden çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alarak tasarlanan matematik materyalleriyle zenginleştirilmiş, etkileşimli ortamlar oluşturmak, çocukların matematik eğitiminde; doğrudan dokunarak, yaşayarak, keşfederek, somut ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerine fırsat sunmak, erken çocukluk döneminde matematik alanına yönelik sayılar ve işlem gibi temel becerilerinin kalıcı kazanımını sağlamak, çocukların matematiği anlamalarını kolaylaştırmak, başarabilme düzeylerine ve gelecekte matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Projenin ilk bölümünde öğretmen adayları ve öğretmenlerle geliştirilen matematik materyallerinin, çocuklarla doğal eğitim ortamları sınıflarında matematik merkezi aracılığıyla buluşturulması bu hedefe ulaşabilmeyi kolaylaştıracaktır. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin süreç içerisinde aktif olarak yer almaları; konularla ilgili model ve modellemelere yer verilerek katılımcıların konuları somutlaştırarak daha kolay kavrayabilmeleri; işbirlikçi öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilerek sosyal öğrenme ortamları oluşturabilmeleri sağlanacaktır. Bu sayede TÜBİTAK´ın çağrı kapsamındaki amacı olan “bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılması, bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır” düşüncesi desteklenmiş olunacaktır. Ayrıca bu proje, materyal tasarımı yapacak olan öğretmen adayları ve öğretmenlerce de matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesine katkı sunarak farkındalık oluşturacaktır. Bununla birlikte çocukların merak duygularının nasıl geliştirilebileceği, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin nasıl artırılabileceği konusunda zihinsel süreç yaşayacaklardır. Katılımcılar bu etkinlikler vasıtasıyla matematiği daha basit ve somut düzeyde anlayacak olup, öğrendiklerini sınıf ortamıyla daha kolay bağdaştırabileceklerdir. Bu proje özellikle okul öncesi öğretmenlerinin kendi sınıflarında materyallerle birlikte matematik etkinliklerinin daha kolay gerçekleştirildiğini fark ettirerek matematiksel uygulamalara daha fazla yer vermelerine ve onların matematiğe karşı olumsuz bakış açılarını kırmalarına yardımcı olacaktır. Eğitimler; uzman bir kadro tarafından, katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla Muş Alparslan Üniversitesi (MŞU) Eğitim Fakültesi materyal geliştirme atölyelerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir” diye belirtti.

Projenin Gerekçesi

Projenin gerekçesine de vurgu yapan Karademir: “Bu projenin gerçekleşmesi durumunda; projenin ilk bölümünde katılımcı konumunda olan öğretmen adayları ile öğretmenler kendi gözlem, deneyim ve uygulamalarından (materyal yapımı) elde ettikleri bilgiler ışığında çalıştıkları/çalışacakları sınıflarda çocuklara farklı öğrenme ortamları sunabilecek beceriler kazanabileceklerdir. Öğretmenler ve öğretmen adayları, farklı bakış açıları ve yaratıcılık kazanarak farklı malzemeleri kullanıp basit, etkili ve hesaplı matematik materyalleri oluşturabilme becerisi edineceklerdir. Öğretmenler ve öğretmen adayları, sürece ilişkin bilgi, beceri tutum ve davranış düzeyinin geliştirmek yanında matematiği öğretme yöntem-teknikleri konusunda deneyimlerini artırarak farkındalıklarını ve mesleki yeterliliklerini geliştireceklerdir. Matematik materyalleri yapımı uygulamalı olarak geçekleştirileceği için, farklı matematik konularına yönelik materyalleri de geliştirebilme becerilerine sahip olacaklardır. Projenin ikinci bölümünde materyallerin yerleştirildiği sınıflardaki çocuklar; uygulama, araştırma, problem çözme, eleştirel düşünme, sorgulama, matematiksel öğrenme süreç ve becerilerini geliştireceklerdir. Düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelerek projeye katılan 60-72 aylık çocuklara yönelik, nitelikli öğrenme-öğretme ortamları oluşturma fırsatı sunulacaktır. Okul öncesi eğitim sınıflarındaki matematik eğitimi sürecinde çocuklar ile birlikte geçirilen zamanın niteliği artırılmış olacaktır. Çocuklar matematiksel bilgileri aktif biçimde ve daha kalıcı olarak edineceklerdir. Çocukların kullanacakları materyaller, onların daha önceki matematiksel bilgileri ile yeni öğrenmeleri arasında köprü olacak bununla birlikte öğrenmeler daha kolay ve zevkli hale gelecektir. Çocuklar materyallerle yaparak yaşayarak öğrenirken aynı zamanda oynayacak ve akranlarıyla daha etkili iletişim kurma şansı yakalayarak gizil öğrenme gerçekleştireceklerdir. Çocuklar matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirerek, matematiksel kavramların günlük yaşamlarında ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklardır” dedi. 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: MİMATOY PROJESİ AYAĞI BAŞLADI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
VALİ GÜNDÜZÖZ, ÇOCUKLARA EĞİTİMİN VE OKUMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI
VALİ GÜNDÜZÖZ, ÇOCUKLARA EĞİTİMİN VE OKUMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Milli Eğitim Vakfı Fatih İlkokulu´nda düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı “İlköğretim Haftası Kutlamaları”na katılan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, programa katılan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere eğitimin ne denli önemli olduğunu anlattı.
TELEFONLA GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN TEPELERE ÇIKIYORLAR
TELEFONLA GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN TEPELERE ÇIKIYORLAR
Muş merkeze bağlı Yukarısızma ve Çiçekli köyündeki vatandaşlar, şebekeleri çekmediği için 3-4 kilometre yol yürüyerek dağın tepesinde telefonla görüşmeye çalışıyor.
VALİ GÜNDÜZÖZ: “O ÇOCUKLAR DA OKUYABİLİRDİ”
VALİ GÜNDÜZÖZ: “O ÇOCUKLAR DA OKUYABİLİRDİ”
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Diyarbakır´da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin gözü yaşlı beklediğini belirterek, “O çocuklar da okuyabilirdi” dedi.
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN TAZİYE ZİYARETİ
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN TAZİYE ZİYARETİ
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka´nın vefat eden babasının taziye ziyaretinde bulundu.
KARADAĞ, III. TARIM VE ORMAN ŞURASI´NA KATILDI
KARADAĞ, III. TARIM VE ORMAN ŞURASI´NA KATILDI
Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Orman Genel Müdürlüğü´nde düzenlenen III. Tarım ve Orman Şurası Grup Başkanları toplantısına katıldı.
MALAZGİRT´TE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ
MALAZGİRT´TE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ
Muş´ta milli takım altyapısını oluşturmak için 2006 doğumlu sporcuların katılımıyla seçmeler yapıldı.
İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI
İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI
2019-2020 eğitim öğretim yılı “İlköğretim Haftası Kutlamaları” Milli Eğitim Vakfı Fatih İlkokulunda düzenlenen törenle kutlandı.
MUŞ BELEDİYESİ EKİPLERİNİN 3 SAATLİK AT KURTARMA OPERASYONU
MUŞ BELEDİYESİ EKİPLERİNİN 3 SAATLİK AT KURTARMA OPERASYONU
Muş´un Kale Bağlarındaki 4 metrelik yüksek bir alandan yuvarlanıp sıkışan at, belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
SUNGULU GENÇLER DOYASIYA EĞLENDİLER
SUNGULU GENÇLER DOYASIYA EĞLENDİLER
Gençlik Merkezi Müdürlüğü´nün hayata geçirdiği “Mobil Gençlik Merkezi”nin bu sefer ki durağı Sungu Eğitimciler Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu.
YURTTUTAN KÖYÜ KAZI GÖLETİ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
YURTTUTAN KÖYÜ KAZI GÖLETİ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kısa bir süre önce başlatılan Yurttutan Köyü Kazı Göleti çalışması tamamlandı.
VARTO´DA İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
VARTO´DA İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Varto ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.
MUŞ´TA “TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ” DÜZENLENDİ
MUŞ´TA “TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ” DÜZENLENDİ
Muş Valiliğince organize edilen "Teröre Lanet Yürüyüşü" etkinliğine çok sayıda kişi katılarak, terörü lanetlediler.
TERÖRÜN İZİNİN SİLİNDİĞİ BÖLGELER ASFALTLANIYOR
TERÖRÜN İZİNİN SİLİNDİĞİ BÖLGELER ASFALTLANIYOR
Muş´ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen bölgelere devlet hizmet götürmeye devam ediyor.
BALIKESİRLİ ÖĞRENCİLER MUŞ´U GEZDİ
BALIKESİRLİ ÖĞRENCİLER MUŞ´U GEZDİ
“Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Muş´a gelen Balıkesirli öğrenciler ve öğretmenleri, ilin tarihi kültürel ve tarihi yerleri tek tek gezerek buralar hakkında bilgi sahibi oldular.
MUŞLU SPORCULAR BOKS MÜSABAKASINDA DERECE YAPTI
MUŞLU SPORCULAR BOKS MÜSABAKASINDA DERECE YAPTI
Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.
YETİM ÇOCUKLAR MŞÜ´DE DOYASIYA EĞLENDİ
YETİM ÇOCUKLAR MŞÜ´DE DOYASIYA EĞLENDİ
Muş İHH Derneğinin “Yetim Dayanışma Günleri” kapsamında, ilimizdeki yetim çocuklar için Muş Alparslan Üniversitesi külliyesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
EĞİTİM BİR SEN İSTİŞARE VE DİVAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
EĞİTİM BİR SEN İSTİŞARE VE DİVAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Muş Eğitim Bir Sen Şubesince, istişare ve divan toplantısı gerçekleştirildi. Sendika binasında gerçekleşen toplantıya, çok sayıda Eğitim Bir Sen ailesine mensup öğretmenler katıldı.
 MUŞ VAKFI´NIN VERECEĞİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
MUŞ VAKFI´NIN VERECEĞİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (Muş Vakfı), maddi durumu iyi olmayan ve Muş kütüğüne kayıtlı olan üniversite öğrencilerine vereceği burs başvuruları başladı.
OBİY-DER´DEN 100 ÖĞRENCİYE YARDIM
OBİY-DER´DEN 100 ÖĞRENCİYE YARDIM
Ömer Baran Yel İnsanı Yardım Derneği (ÖBİY-DER), tarafından 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.
ŞEHİT DİGER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
ŞEHİT DİGER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Diyarbakır Kulp İlçesi kırsalında PKK´lı teröristlerce daha önce düzenlenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda şehit olan 7 kişiden biri olan Muşlu Sinan Diger için Muş´ta tören düzenlendi.
PATLAMANIN BÜYÜKLÜĞÜ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
PATLAMANIN BÜYÜKLÜĞÜ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır´da, terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu. Patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.
30 Nisan Gazetesi
13.04.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve 7 Blok (70 Daire) Lojman Binasının Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
Muş Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Merkez İlçeleri ve Köylerine Ait Lojman Binalarının Zemin Etüt ve Geoteknik Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınt
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Motorin Diğer 20000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2500 Litre Satım Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 SAĞLIK BAKANLIĞI  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3 KISIM BAKIM ONARIM VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Muş Merkez Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Doğalgaza Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli-araç-iş makinalarında kullanılmak üzere motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alma
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Muş Alparslan Üniversitesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlenmesi Geçici Kabul Eksikliklerinin Yüklenici Nam ve Hesabına Yaptırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ay
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİK RAPORLAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
6 Kalemden Oluşan 1 KAT Asfalt Sathi Kaplama İçin Konkasör Malzemesi Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI
MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI
Muş Hava Meydan Komutanlığına ait aşağıda cinsi, tahmini miktarı ve tahmini bedeli belirtilen BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTE YABANİ OTLARIN satış işinin aşağıda belirtilen parasal tutar üzerinden 3212 sayılı kanun çerçevesinde GÖTÜRÜ BEDEL, KAPALI TEKLİF - AÇIK AR
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUTFAK GEREÇLERİ VE EV EŞYALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Pen Asfalt Nakliyesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI  MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERDE GÖREV YAPAN SÜREKLİ İŞÇİLERE 2019 YILI YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Kısmi Zamanlı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
DOLAR
5.7227
EURO
6.3038
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1922 Erdek,Biga Yenice ve Mahmudiye`nin kurtuluşu.
2006 Bu akşam BERAAT GECESİ`dir. Kandiliniz Mübarek olsun!