“NİHAİ HEDEFİMİZ YETKİN BİR ÜNİVERSİTE OLMAKTIR”
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 yılı yatırım izleme ve değerlendirme raporuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitede yaptıkları tüm çalışmalarının nihai hedeflerinin küreselleşen dünya koşullarını ıskalamamış, fiziksel mekânları yeterli, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimi yüksek yetkin bir üniversite olmak olduğunu söyledi.
Tarih: 10.03.2020 03:35:19

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 yılına ait 2019 yılı yatırım izleme ve değerlendirme raporuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Rektör Polat: “Muş Alparslan Üniversitesi; 5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 29.05.2007 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için devam eden yatırım projelerinin süratle hayata geçirilmesinin elzem olduğu izahtan varestedir. Bu kapsamda devletimiz tarafından uhdemize tevdi edilen 2019 yılı ödenekleri ile yatırımların etkin, ekonomik, verimli ve en kısa zamanda tamamlanmasına çalışılmış, iç ve dış paydaşlarla birlikte koordineli çalışmalar yürütülmüştür. Nitekim yıl sonu itibarı ile külliyemizin altyapısı ile fiziki yapılarına dair projelerin bir kısmı tamamlanmış, Stratejik Plan´da belirtilen diğer yatırım projelerinin tamamlanması için de çalışmalara hız verilmiştir. Esasen üniversitelerin öncelikli hedeflerinden olan eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra bilime katkı sunmak, bilimsel yayınlar hazırlamak ve bunları ulusal ve uluslararası çapta kullanıma sunmak hususlarında da akademik ve idari personelimizin kayda değer çalışmaları olmuştur. Tüm bu çalışmaların toplamda nihai hedefi, ülkemizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunan, toplumla iş birliğini güçlendiren, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarını ıskalamamış, fiziksel mekânları yeterli, teçhizat, beyin gücü, ve bilgi birikimi yüksek yetkin bir üniversite olmaktır. Üniversitenin “2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu”, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu´nun 25´inci ve 60´ıncı maddeleri ile 5436 Sayılı kanunun 15´inci maddesi, “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin” 24´üncü maddesi uyarınca; hesap verilebilirliğin sağlanması ve yatırım harcamalarının verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır” dedi.

“Üniversitenin Mevcut Hizmet Kapasitesi”

Muş Alparslan Üniversitesi´nin mevcut hizmet kapasitesi ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Rektör Polat: “Üniversite; 8 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Bu birimler, hizmetlerini toplam 2 milyon 136 bin 332 m2´lik yerleşke alanı üzerindeki 131 bin 539 m2´lik kapalı alanda sürdürmektedir” diye belirtti.

“2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışımız”

2019 yılı yatırım izleme ve değerlendirme raporunda, 2019 yılında yeni bir projenin yatırım programına dahil edilmediğini ifade eden Rektör Polat: “2019 yılında 1 adet yapım işi tamamlanmış olup, 4 adet yapım işine devam edilecektir. “Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak, 2017 yılında ihalesi yapılan “Kampüs Giriş Kapısı” yapım işinin, 2019 yılsonu itibariyle %100´ü tamamlanmıştır. “Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak, 2018 yılında yatırım programına dahil edilen “Cam Sera ” yapım işi, "Çevre Peyzaj" yapım işi ve 2019 yılında dahil edilen "Lng" yapım İşi, "Trafo" yapım işi "Doğalgaz Dönüşüm" yapım işi 2019 yılı itibariyle %100´ü tamamlanmıştır. "Nizamiye Asfalt" yapım işi ise devam etmektedir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2017 yılında ihalesi yapılan 10 bin m2 kapalı alana sahip “Fen Edebiyat Fakültesi 1´inci Etap” yapım işinin, 2019 yılsonu itibariyle %64´ü tamamlanmıştır. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu´na eklenen geçici 4´üncü Madde uyarınca feshedilmiştir. Yeniden ihale süreci başlatılmıştır. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2017 yılında ihalesi yapılan 14 bin m2 kapalı alana sahip “İslami İlimler Fakültesi” yapım işinin, 2019 yılsonu itibariyle %31´i tamamlanmıştır. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu´na eklenen geçici 4´üncü Madde uyarınca feshedilmiştir. “Lojmanlar ve Sosyal Tesisler” projesine bağlı olarak; 2017 yılında ihalesi yapılan “Lojman (80 Daire)”nin yapım işinin 2019 yılsonu itibari ile %42´si tamamlanmıştır. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu´na eklenen geçici 4´üncü Madde uyarınca feshedildi. Yeniden ihale süreci başlatılmıştır. "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesine bağlı olarak; 2017 yılında ihalesi yapılan 40.777 m 2 kapalı alana sahip “Açık Spor Tesisleri” yapım işinin 2019 yılsonu itibari ile %30´u tamamlanmıştır. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu´na eklenen geçici 4´üncü Madde uyarınca feshedilmiştir. "Merkezi Araştırma Laboratuvarı" kapsamında “İleri Araştırma Makine Teçhizat Alımları” yapılmaktadır.  Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi "Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi" kapsamında; 2019 yılı içerisinde proje çizimleri yapılmamıştır. "Muhtelif işler" kapsamında; “Bina Bakım-Onarım, Bilgisayar, Taşıt, Makine Teçhizat ve Mefruşat” ile ilgili mal ve hizmet alımları yapılmıştır” diye kaydetti.

Üniversitenin Genel Yatırım Uygulama Durumu

Rektör Polat, Muş Alparslan Üniversitesi´nin 2019 yılı genel yatırım uygulama durumu ile ilgili de bilgiler verdi. Rektör Polat: “2019 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 24 milyon 5.000¨ ödenek tahsis edilmiş olup yedek ödenekten de 3 milyon ¨ eklenerek tahsis edilen tutar 27 milyon 5.000¨ olmuştur. Yıl içinde yapılan eklemeler sonucunda ödenek toplamı 32 milyon 494 bin 750¨´ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 11 milyon 844 bin 401¨ harcama yapılmış, harcanmayan 20 milyon 650 bin 349¨ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı %36´dır.  Çok yıllı proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesi; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu´nun 62´nci maddesinin (I) fıkrasında; “21 ve 22´nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10´unu Kamu İhale Kurulu´nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” denilmektedir. Bu durum; Kamu İhale Kurulu´nun görüşü gereken hallerde, ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca aciliyet arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi. 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
VİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNDE AZALMA OLDU
VİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNDE AZALMA OLDU
Çin´in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra dünyada ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle birçok işyeri ya kepenk kapattı ya da iş yapamaz duruma geldi. Virüs salgını nedeniyle iş yapamaz duruma gelen sektörlerden biri de oto lastik değişimi ve satımı yapan esnaflar oldu. Muş´ta uzun yıllardan beri oto lastik değişimi ve satımı yapan esnaflar, bugünlerde iş yapamadıklarını belirttiler.
MŞÜ ÖĞRENCİLERİNDEN “EVDE KAL” ÇAĞRISINA KLİPLİ DESTEK
MŞÜ ÖĞRENCİLERİNDEN “EVDE KAL” ÇAĞRISINA KLİPLİ DESTEK
Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) bağlı Varto Meslek Yüksekokulu (MYO) İyilik Topluluğu öğrencileri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat´a evde çektikleri kliple destek oldular.
YAŞLI VATANDAŞLARA YÖNELİK HİZMETLER DEVAM EDİYOR
YAŞLI VATANDAŞLARA YÖNELİK HİZMETLER DEVAM EDİYOR
Ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle, ülke çapında başlayan ‘Evde Kal´ çağrısına uyan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler devam ediyor.
“RIZKIMIZ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR”
“RIZKIMIZ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR”
Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde sosyal, kültürel ve diğer alanlarda etkinlikler yapan Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu, bu kez ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen seti ve gıda malzemeleri toplamaya ve onlara ulaştırmaya devam ediyor.
VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU GÖREVİNİN BAŞINDA
VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU GÖREVİNİN BAŞINDA
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarını ve her türlü taleplerini karşılamaya devam ediyor.
MALAZGİRT ÇARŞI MERKEZİ BOŞ KALDI
MALAZGİRT ÇARŞI MERKEZİ BOŞ KALDI
Malazgirt ilçesinde korona virüsü salgınına karşı yapılan "48 saat evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar evlerinden çıkmadılar.
MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
Muş merkeze bağlı Ilıca Köyü´nde mahsur kalan 3 kişi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kurtarıldı.
ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DURUMU GÜNDEME TAŞINDI
ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DURUMU GÜNDEME TAŞINDI
Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Alpaslan 2 Barajı´nda çalışan işçilerin durumu meclis gündemine taşındı.
ÇİFTÇİLERE YÜZDE 75 HİBE TOHUM DESTEĞİ
ÇİFTÇİLERE YÜZDE 75 HİBE TOHUM DESTEĞİ
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 2020 yılı bahar ayında ekimi yapılacak buğday, arpa, fasulye ve nohut tohumunun yüzde 75´inin hibe edileceği müjdesini verdi.
“ÜLKEMİZ OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”
“ÜLKEMİZ OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”
AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.
ZABITA EKİPLERİ MARKET DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI
ZABITA EKİPLERİ MARKET DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI
Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren tüm marketleri düzenli olarak denetliyor.
‘EVDE KAL´ ÇAĞRISINA UYARAK ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİLER
‘EVDE KAL´ ÇAĞRISINA UYARAK ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİLER
Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesinin hemen akabinde gerek devlet, gerekse vatandaşlar, salgına karşı mücadele etmek konusunda elinden geleni yapıyor.
GÖNÜLLÜ KADINLAR GÜNLÜK BİN ADET MASKE ÜRETİYOR
GÖNÜLLÜ KADINLAR GÜNLÜK BİN ADET MASKE ÜRETİYOR
Hasköylü kadınlar, koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarına ve acil ihtiyaç halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderilmek üzere ilçede Hasköy Kaymakamlığının desteği ile maske üretimine başladılar.
MUŞ´TA KORONAVİRÜS PROVOKATÖRLERİNE ADLİ İŞLEM YAPILDI
MUŞ´TA KORONAVİRÜS PROVOKATÖRLERİNE ADLİ İŞLEM YAPILDI
Muş´ta sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs propagandası yaparak halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
HASKÖY´DE, ‘HASKÖY KİTAP OKUYOR´ KAMPANYASI BAŞLATILDI
HASKÖY´DE, ‘HASKÖY KİTAP OKUYOR´ KAMPANYASI BAŞLATILDI
Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, sosyal medya üzerinden Hasköy İlçesi´nde kitap okuma kampanyası başlatarak, anlamlı bir etkinliğe imza attı.
1 MİLYON 250 BİN DOLAR DEĞER BİÇİLEN TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ
1 MİLYON 250 BİN DOLAR DEĞER BİÇİLEN TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı kılığına girerek 1 milyon 250 bin dolar değer biçilen Tevrat´ı ele geçirdi.
EĞİTİM BİR SEN ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
EĞİTİM BİR SEN ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), aday öğretmenler için gerçekleştirilecek olan adaylık kaldırma yazılı sınavı ve sonrasında yapılacak olan düzenlemelerin yapılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulundu.
BULANIK´TA BAHAR TEMİZLİĞİ
BULANIK´TA BAHAR TEMİZLİĞİ
Bulanık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bahar temizliği başlattı.
“ÖNCELİĞİMİZ İNSANLARIMIZIN SAĞLIĞIDIR”
“ÖNCELİĞİMİZ İNSANLARIMIZIN SAĞLIĞIDIR”
Eğitim Sen Muş Yönetim Kurulu, ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle bir değerlendirmede bulundu. Eğitim Sen´in ilk önceliği insanların sağlığı olduğu belirtilen açıklamada; yaşanılan gerçeklik ne olursa olsun, insanların çaresiz, yalnız ve umutsuz olmadığının altı çizildi.
BULANIK´TA KÖPÜKLÜ SUYLA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI
BULANIK´TA KÖPÜKLÜ SUYLA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Bulanık Belediyesi, korona virüsü tehdidine karşı çarşı merkezi ve sokaklar köpüklü suyla yıkadı.
14 BARO BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
14 BARO BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
Aralarında Muş Baro Başkanı Feridun Taş´ında imzası bulunan 13 ilin baro başkanından ortak açıklama. Baro başkanları cezaevlerinde bulunan mahpusların yüksek risk grubunda bulundukları dikkate alınarak, salgına karşı cezaevlerinde bulunan tüm mahpuslar yönünden gerekli ve önleyici tedbirlerin alınmasını talep etti.
30 Nisan Gazetesi
26.03.2020
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
1971-KRG-BET-003 NUMARALI BİNANIN DIŞ CEPHE BAKIM ONARIMI VE MANTOLAMA YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılında Yapılacak Doğa Turizmi Uygulaması Mobil Yazılım Geliştirme Projesi ve Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi Çalışmaları Kapsamında Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu ma
   MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Araç Kiralama Hizmet Alımı (Kamyonet Çift Kabinli 4x2 Pikap 6 Adet - 4x4 1 Adet kiralama) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
hale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFO, KOMPANZASYON SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI, PARATONER VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ye
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
KAMULAŞTIRMA İLANLARI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adet 4x4 Pick-up Sürücülü Akaryakıtsız Araç Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ DEVLET HASTANESİ TOMOGRAFİ BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
şağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinin Karayolları Motorlu Araçlarının Zorunlu Trafik Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edil
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü için 60 Ton (30 Ton Fındık - 30 Ton Portakal) Isınmaya yönelik Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Bölge Müdürlüğümüze bağlı DSİ 172(Muş) Şube Müdürlüğü, DSİ 172Şube Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Başmühendisliği ve DSİ 173(Bitlis) Şube Müdürlüğüne İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Satın Alma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
45 Kg lık Sanayi Tüpü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
TAVUK ETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
7 Kalem Spor Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Aydınlatma Sistemi Revizesi için NYY Kablo,LedArmatür,Menhol,Koriger Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinde kullanılmak üzere Akaryakıt (Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
DOLAR
6.6428
EURO
7.2756
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1891 Büyük dil ve tarih bilgini Ahmet Vefik Paşa`nın vefatı
1918 Van`ın Rus ve Ermeni istilacılarından kurtuluşu
1920 Salih Paşa`nın sadrıazamlıkdan istifası.
1921 İkinci İnönü Zaferi kazanıldı.
1923 Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini feshederek seçimlere karar verdi.