Pekbay’dan Yatırım Değerlendirmesi

MŞÜ ‘Gravür Çalıştayı’na Hazırlanıyor

BARAJLAR TÖRENLE AÇILDI

Sahte ‘Galericiler’ Adliyeye Sevk Edildi

MUŞ’TA YARALI KUŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Memur-Sen, Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

ÇOCUK EVLENMELERİNDE MUŞ

“TÜTÜN DAİRE BAŞKANLIĞI KURULSUN”

Tütün Üreticisi Vergi İndiriminde Diretiyor

Girişimcilik Kursları Devam Ediyor

Girişimcilik Kurslarına Başvurular Yarın Sona Eriyor

Yurtçim İhracat Rakamlarını Yükseltti

Ekonomide Van ın Önündeyiz

Muş Artık İhracat Yapan İller Arasındadır

HABERİMİZ HAREKETE GEÇİRDİ

Fedakar Öğretmen

Bayan Öğretmene Çirkin Saldırı

Enerjisi Bitmiyor

Öğrencilere Satranç Öğrettiler

Yurtçim Yine Birinci

Suriye deki Kan Davası Muş a Taşındı


Pekbay’dan Yatırım Değerlendirmesi

MŞÜ ‘Gravür Çalıştayı’na Hazırlanıyor

BARAJLAR TÖRENLE AÇILDI

Sahte ‘Galericiler’ Adliyeye Sevk Edildi

MUŞ’TA YARALI KUŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Memur-Sen, Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

ÇOCUK EVLENMELERİNDE MUŞ

“PRENSİBİMİZ MİNİMUM KAYNAKLARDAN MAKSİMUM VERİM ELDE ETMEKTİR”

Muş Alparslan Üniversitesi’nin 2020 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu açıklandı.

Kamuoyuna açıklanan Muş Alparslan Üniversitesi’nin 2020 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu hakkında bilgi veren Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin düzenli bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerinin yanında imkanlarını ekonomik şekilde kullanmayı, minimum kaynaklardan maksimum verim elde etmeyi temel prensip olarak benimsediğini belirtti. Rektör Polat:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile bunlara dair faaliyetlerini Temmuz ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklamaları gerektiği hususu hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile bütçe uygulamalarında saydamlığın, tutarlılığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır. Böylece kamu hizmetleri çok daha etkin kullanılacaktır. Bu kapsamda Üniversitemiz düzenli bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerinin yanında imkânlarını ekonomik şekilde kullanmayı, minimum kaynaklardan maksimum verim elde etmeyi temel prensip olarak benimsemiştir. Bu prensipler doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan üniversitemiz tarafından yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı, “Muş Alparslan Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyuna duyurulur” dedi.

Ocak-Haziran 2020 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe uygulama sonuçları hakkında bilgi veren Rektör Polat, 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7197 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 92.461.000¨ “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 11.354.000, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 9.674.000 “Cari Transferler” için 2.272.000 ve “Sermaye Giderleri” için 25.505.000 olmak üzere toplam 141.266.000 ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneğin, 138.689.000 TL’si hazine yardımı, 859.000 TL’si, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.718.000 TL’si de diğer gelirlerden oluşmaktadır. Bütçe giderleri; Personel Giderleri 2019 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 78.774.000 tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 42.273.628 harcama yapılmış ve harcama oranı %53,66 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 92.461.000 TL’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 50.519.992 TL olmuştur. Harcama oranı %54,64 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderleri; 2019 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen toplam 8.901.000 tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 8.717.964 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %97,94 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 9.674.000 TL ödeneğin ilk altı aylık harcaması 5.943.804 TL olmuştur. Harcama oranı %61,44 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler; 2019 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 2.090.000 TL tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 1.144.817 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %54,77 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu harcama kalemi için tahsis edilen toplam 2.272.000 TL ödeneğin ilk altı aylık harcaması 1.245.247 TL olmuştur. Harcama oranı %54,81 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri; 2019 yılında “Sermaye Giderleri” için tahsis edilen toplam 24.005.000 TL tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 3.869.784 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %16,12 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu harcama kalemi için bütçeye konulan toplam 25.505.000 TL’lik ödeneğin ilk altı aylık harcaması 10.387.467 TL olmuştur. Harcama oranı %40,73 olarak gerçekleşmiştir. 2020 Ocak-Haziran döneminin, 2019 Ocak-Haziran dönemine göre “Personel Giderleri”nde %19,51 ve “Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri”nde %14,42 oranında artış olmuştur. “Mal ve Hizmet Alımı Giderleri”nde %31,82 azalma “Cari Transfer Giderlerinde %8,77 oranında artış gerçekleşmiştir. “Sermaye Giderlerinde ise %168,42 oranında artış gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2019 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.085.000 TL gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 1.093.401 TL tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %100,77 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 859.000 TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 694.356 TL gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %80,83 olarak gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2019 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 120.649.000 TL gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 49.249.500 TL’si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %40,82 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 138.689.000 TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 64.165.800 TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %46,27 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler; 2019 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.527.000 TL gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 888,893 TL’si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %58,21 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.718.000 TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.392.384 TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %81,05 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verdi.