AR-GE VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN SEKTÖREL GELİŞİME ETKİSİ
Tarih: 13.2.2019 05:01:31
ÖMER ARSLAN

20 yüzyılın son çeyreğinden şimdiye kadar teknolojinin hızlı ilerlemesinde ve üretim miktarının büyük artışında Ar-Ge, inovasyon ve bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler büyük rol oynamaktadır. Ar-Ge, daha çok temel, uygulamalı ve deneysel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yapılmasını kapsamaktadır. İnovasyon ise Ar-Ge faaliyetinin, ürünlerin, üretim süreçlerinin, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinin içinde olduğu süreçlerin tümünü kapsamaktadır. Sürdürülebilir bir sanayileşmenin inovasyon ve Ar-Ge´ye yeterince önem verilmeden ve bu alanda kapasite gelişimi sağlanmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Üretimde katma değer yaratacak, ürün kalitesinde artışı sağlayacak, etkinlik ve verimliliği yükseltecek inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. Fakat Muş´ta üniversite-sanayi işbirliği için gerekli ekosistem çok zayıftır. Bunun nedeni Muş Alparslan Üniversitesinin yeni kurulmasından dolayı kurumsallaşmasını tamamlayamaması, üniversite-sanayi işbirliğini besleyen teknik bölümlerin yok denecek kadar az olması ve buna ek olarak firmaların Ar-Ge ve inovasyonun önemi konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları için Ar-Ge teşviklerini alacak ve uygulayacak kurumsal yapı geliştirmemeleri sıralanabilir. 

Bu ekosistemi geliştirebilmek için yapılabilecek çalışmalar şöyle sıralanabilir:

1-İlin İnovasyon ve Ar-Ge Stratejisi´nin bir an önce hazırlanması gerekmektedir.

2-Kurumsal Ar-Ge laboratuvarlarının ve TGM temelini oluşturacak bir TEKMER´in kurulması hayati öneme sahiptir.

3-İşbirliği, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması özendirilmelidir. Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği geliştirilmelidir. Buna ek olarak MŞÜ-sanayi işbirliğiyle teoriğin vizyonuyla pratiğin gerçekliğinde sentezlenmiş ve gelecek vaat eden yeni inovatif fikir ve ürünler oluşturulabilir.

4-İşletmelerin ürün geliştirme ve tasarımına yönelik ortak Ar-Ge merkezlerini, test laboratuvarlarını ve eğitim merkezlerini kümeleme ve birlikler çatısı altında ortak kurmaları maliyetlerini düşürecektir. Bu bağlamda Muş OSB içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´nın ortak bir laboratuvar kurulumunu desteklemesi kararı diğer kurulacak sektörel kümelenmeler için örnek teşkil edebilir.

5-Ar-Ge çalışmaları için nitelikli teknik personel istihdamının teşvik edilmesinin yanında yeni ürün geliştirmenin de teşvik edilerek yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

6-Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması sanayinin geleceği açısından hayatidir.

7-Ar-Ge ve inovasyonun önemini yeterince idrak edemeyen bir eğitim seviyesi profiline sahip sanayinin girişimci profilini eğitimli genç dinamik girişimcilerle zenginleştirerek harmanlamak gerekmektedir. Muş Alparslan Üniversitesinde İİBF bölümlerinin son sınıflarında birkaç yıldır verilen girişimcilik derslerinin üniversitenin bütün bölümlerinde yaygınlaştırılmasının yanı sıra proje yapma becerisi geliştirici dersler müfredata eklenerek girişimcilik becerisine sahip öğrencilerin donanımlı bir şekilde kendi işini kurmaya yönlendirilmesi sağlanabilir. Ayrıca mezuniyet sonrası bu girişimcilerin mentörler eşliğinde işlerini kurabilmeleri için her aşamada desteklenmeleri gerekmektedir. Ülkede şirket kurmayla ilgili 10 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen kolaylıkların girişimci sayısını artırmasını sağlayabilmesi için şirket işletim maliyetlerinin azaltılmasını sağlayacak adımların da atılması gerekmektedir. Buna ek olarak bu şirketlerin başlangıç periyodunda ayakta kalmalarını sağlayacak mali destekler sağlanmalıdır. Bu destekler donanımlı dinamik genç girişimci sayısının hem Türkiye genelinde hem de ilde artmasında önemli rol oynayacaktır.

8-Muş ili sanayisinin Ar-Ge ve inovasyon kültürünün ülke ortalamasının çok altında olmasından dolayı, ilde bu kültürün oluşum hızını artırmak için teknoloji transferine ihtiyacı vardır. Muş yabancı sermayenin sanayiye kısa zamanda yatırım yapmasını sağlayacak cazip şartlara sahip değildir. Bunun yerine ilin şartlarına göre daha gelişmiş ulusal sanayiciyi buraya çekerek ulusal teknoloji difüzyonunun gerçekleşmesi sağlanarak sanayinin gelişim hızı artırılabilir. Bu meyanda kendini ispatlamış sanayicilerin ilde yatırım yapmalarını teşvik edecek argüman ve ek desteklerin sağlanması gerekmektedir.

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
MUŞ MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜ (23 Ocak 2019 - Çarşamba)
MUŞ İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
MUŞ İLİ ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
MUŞ TEKSTİL SEKTÖRÜ (20 Aralık 2018 - Perşembe)
MUŞ İLİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
Muş İlindeki Sektörlerin Envanteri (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
Sayfa:
30 Nisan Gazetesi
22.02.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Satılmasına karar verilen taşınmazın;
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SUNGU (MUŞ) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT HAZIRLANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
Mülkiyeti idaremize ait, Muş İli Malazgirt İlçesi Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde üzerinde bulunan 4 ve 13 nolu depoların üretim ve istihdama yönelik kullandırılmak üzere 3 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralama ihalesi.
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
Mülkiyeti idaremize ait, Muş İli Malazgirt İlçesi Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde üzerinde bulunan 4 ve 13 nolu depoların üretim ve istihdama yönelik kullandırılmak üzere 3 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralama ihalesi.
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Gıda Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
35´İNCİ MÜHİMMAT BÖLÜK KOMUTANLIĞI İAŞE HİZMETİ İÇİN ARAÇ KİRALAMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Kanül, Çizme Galoş, Formaldehit ve Koyun Keçi Çiçek Aşısı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
35´NCİ MÜHİMMAT BÖLÜK KOMUTANLIĞI PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Gıda ve Tarım Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Kanül,Çizme Galoş, Formaldehit ve Koyun Keçi Çiçek Aşısı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasında Kullanılmak üzere 40 Ton Portakal Tipi Linyit İthal Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıd
DÜZELTME İLANI
DÜZELTME İLANI
MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI 2019 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26´ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.(Başvuruların/Tekliflerin) ha
SERİNOVA BELEDİYESİ  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SERİNOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ SERİNOVA BELEDİYESİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Merkez Yavuz Selim 24 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI  49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI 2019 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
   SAĞLIK BAKANLIĞI  MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
36 AYLIK MERKEZİ TEDARİK TALEP TAKİP YÖNETİM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (42 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
12 Adet Okulun ( 16 Derslik,12 Derslik,8 Derslik ve 5 Derslik ) AG-OG, Asansör Avam ve Statik Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
El Sanatları Malzemesi Alımı (2 kısım) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1406 İbn-i Haldun`un vefatı.
1919 İngilizlerin Maraş?ı işgâli
1920 Yunanlıların Menemeni İşgâli.