KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRME EKOSİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Tarih: 13.3.2019 04:42:10
ÖMER ARSLAN

Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin oluşumunu temin edebilmek, geliştirilen yenilikçi teknolojilerin kullanabilmesini sağlamak ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman gereksinimini için kalifiye elemanlaraihtiyaç vardır. Bu ancak eğitim hayatının bütün kademelerinde nitelikli bir eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesini, çalışma hayatının elemanların iş becerilerini artıracak bir ekosistem temin etmesi ve çalışanların hayat boyu öğrenme ve kendilerini geliştirme motivasyon ve anlayışına sahip olmalarıyla gerçekleştirilebilir. OECD raporları ülkemizin bu konuda çok iyi bir konumda olmadığını göstermektedir. OECD´nin çalışmasında Türkiye´den de 16-65 yaş aralığındaki 5.277 yetişkinin katılımıyla anket gerçekleştirilmiştir(TEDMEM, 2016). Araştırma sonuçlarına bakıldığında Türkiye´de yetişkinlerin sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri olmak üzere üç beceri alanında da OECD ülkeleri ortalamasının oldukça altında bir performansa sahip olduğu gözükmektedir. Buradan bu yetersizliğin Türkiye´de sadece eğitim kurumlarından kaynaklı bir sorun olmadığını ülkedeki çalışma ortamlarının da beceri kazandırma konusunda eksik veya yetersiz kaldıklarını göstermektedir.

Kalifiye eleman sorunu Türkiye´nin genelini ilgilendiren bir sorun olmasına rağmen Doğu Anadolu Bölgesi sosyo-ekonomik ve sanayileşme açısından ülkenin ene geri kalmış bölgesi olmasından dolayı burada çok daha büyük bir sorun olarak kendini göstermektedir. Muş ili de bu bölgenin en az gelişen illerinden biri olarak kalifiye eleman temin etme sıkıntısı yaşamaktadır. Bu durum profesyonel yönetici eksikliğinden başlayarak en alt seviyelere kadar birçok iş alanında kendini güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Az sayıdaki kalifiye eleman da çoğunlukla ildeki iş imkânlarının kısıtlı olması veya yetersiz ücretten dolayı sanayisi gelişmiş ve rekreasyon alanları nispeten fazla olan batıdaki büyük kentlere göç etmektedirler. Ayrıca işletmelerde yeterli sayıda mühendis ve yardımcı teknik eleman istihdamının sağlanamaması yüksek teknoloji gerektiren sanayileşmenin önündeki engellerden biridir. Bunun için ilk önce ilde yeterli kalifiye eleman yetiştiren bir ekosistem geliştirmek ve ardında da bu elemanların ilde kalmasını sağlayacak cazip çalışma şartları oluşturmak gerektiği aşikardır. Burada il için etkin bir kalifiye eleman yetiştirme ekosistemi nasıl oluşturulacağı konusunda fikir egzersizi yapılacaktır. Doğal olarak bunun için ülkenin tümünü ilgilendiren etkin yatay politikaların geliştirilmesi yanı sıra Muş´a özgü geliştirilebilecek politikalarla etkin bir eleman yetiştirme ekosistemi oluşturulabilir.

1) Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde meslek yüksekokullarında anlayış ve müfredat değişikliğine gidilerek Türkiye´nin ve Muş ili sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkı sağlamak. Türkiye´nin en büyük sorunu mesleki eğitimden sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli mezunların verilmemesidir. Üniversiteler kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamak için meslek yüksekokulları açılmıştır. Ancak bu okullarda iki yıllık eğitimin sonucunda piyasanın ihtiyaç duyduğu iyi eleman yetiştirilememektedir. Bunun nedeni bu iki yıllık ön lisans programlarının 4 yıllık lisans eğitiminin daha basitleştirilmiş müfredat içeriğinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda bu meslek okullarından alanlarında hiç veya çok az pratik beceriye sahip mezunlar verilmektedir. Hâlbuki sanayinin ihtiyaç duyduğu ara kalifiye eleman çok dar bir alanda pratik kazanmış kişilerdir. Örneğin Makine teknisyeni veya teknikeri değil de CNC tezgâhı operatörüne ihtiyaç duyulması gibi. Bu tür eleman ihtiyacını temin için YÖK ve Milli eğitim Bakanlığıyla işbirliğine gidilerek bu okullardaki programların sanayicinin ihtiyaç duyduğu mesleki iş kollarında çok dar bir alanı kapsayacak şekilde oluşturulması ve verilecek eğitimin % 90´nın atölye ve laboratuvarlarda yapılmasının temin edilmesi gerekmektedir. Bu oklulardan mezun olan bir öğrenci sanayicinin ihtiyacını karşılayacak beceriyle donatılmış bir şekilde mezun olacağından Muş ili dahil Türkiye´nin her yerinde rahatlıkla aynı alandaki bir mühendisten daha iyi şartlarda ve çok daha çabuk bir işi bulabilecek hem de bunu iki yıllık kısa bir eğitim sonucu gerçekleştirebilecektir. Bu tıpkı Anadolu Üniversitesi´nin ülkenin açık öğretim potansiyelini ilk gören üniversite olarak Türkiye´de marka olduğu gibi Muş Alparslan Üniversitesini de diğer üniversitelerden farklı kılacak bir kulvarı kendisine kazandıracaktır.  

2) Milli Eğitime bağlı Meslek liselerinde modüllerin dar bir müfredat içeriğini kapsayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Milli Eğitime bağlı Meslek liselerinde modüllerin dar bir alanda oluşması sağlanırsa bu elemanlar direkt hayata atılarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu teknisyen ihtiyacını karşılayabilecektir. Buna ek olarak bu elemanların Muş Alparslan Üniversitesinde kendi alanlarıyla ilgili iki yıllık eğitim alması sağlandığında teknikerlerin daha nitelikli bir şekilde mezun olmasına büyük katkısı olacaktır.

3) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının her Organize sanayi bölgesinde bir teknik kolej bağlamında açılan Muş Teknoloji ve Bilim Lisesi de eğitim modüllerini dar bir alanda oluşturarak bu ekosistemin gelişiminde gerekli katkıyı sağlaması yanı sıra özellikle açılan programların Muş Organize Sanayi Bölgesi ve Muş ilinde faaliyet gösteren işletmelerle istişare ederek onların ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlayabilir.

4) Mesleki eğitim merkezi ve halk eğitimi merkezinin Muş sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacına uygun program ve modülleri tespit ederek bunlar için kurs ve eğitim programları oluşturması gerekmektedir. Ayrıca bu kursların nitelikli bir şekilde verilmesini sağlayacak kalifiye eğitmenlere de ihtiyaç vardır. Bu çok önemli bir husus olup bu konuda kesinlikle taviz verilmemelidir. İlde çoğu zaman iyi program ve eğitim modülleri uygulamaları gerçekleştirilmesine rağmen nitelikli öğretici sorunundan dolayı hedeflenen kaliteli eğitim çıktısı elde edilmemektedir. Bunun için Türkiye´nin diğer bölgelerinden bu eğitimleri verebilecek nitelikli öğretici getirebilmeyle ilgili bir stratejinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

5) Muş ilinde ulusal teknolojik transferini sağlayacak sanayicinin ilde yatırım yapmasını sağlamak gerekmektedir. Türkiye´nin sanayisi gelişmiş bölgelerinden kendini kanıtlamış yatırımcıları için ilde cazip şartlar sunarak yatırım yapmaları teşvik edilmelidir. Bu nitelikteki sanayicilere yeni girişimciden daha fazla ve esnek destekler sağlanmalıdır. Örneğin makine teçhizat desteğinde gerekli olan yeni ürün şartı esnetilerek bu sanayilerin eski makinelerini de bölgeye getirmesine imkân tanımanın yanı sıra hazır fabrika konsepti gibi destekler bu tür yatırımcıyı bölgeye çekebilir. Bu teknolojileri kullanabilen kalifiye eleman sayısının artışını da temin etmenin yanı sıra ilde mesleki eğitimde iyi yetişmiş elemanların daha fazla istihdamını da sağlayacaktır. Ayrıca bu firmalar şehre yeni teknolojilerin transferini sağlayarak Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin Muş ilinde daha hızlı oluşumunu sağlamakla kalmayacak bu teknolojileri kullanabilen kalifiye eleman sayısının artışını da temin edecektir.

6) Çok hızlı değişen teknolojinin bir gereği olarak hayat boyu öğrenmenin katma değeri yüksek bir sanayi için gerekliliği konusunda sanayici ve çalışanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun gereği olarak iş yerlerinde çalışanların yeni teknolojileri kullanabilmeleri için kapasite ve beceri artıcı hizmet içi eğitimin verilmesi sağlanabilirse hayat boyu öğrenmeye işyerinin gerekli katkısı sağlanmış olacaktır.

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
MUŞ MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜ (23 Ocak 2019 - Çarşamba)
MUŞ İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
MUŞ İLİ ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
MUŞ TEKSTİL SEKTÖRÜ (20 Aralık 2018 - Perşembe)
MUŞ İLİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
Muş İlindeki Sektörlerin Envanteri (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
Sayfa:
30 Nisan Gazetesi
22.03.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
YUMURTA MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt (Motorin, Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENLİK PERSONELİ MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI  49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
YOĞURT (DÖKME VE KASE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Satılmasına karar verilen taşınmazın;
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SUNGU (MUŞ) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT HAZIRLANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
Mülkiyeti idaremize ait, Muş İli Malazgirt İlçesi Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde üzerinde bulunan 4 ve 13 nolu depoların üretim ve istihdama yönelik kullandırılmak üzere 3 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralama ihalesi.
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
Mülkiyeti idaremize ait, Muş İli Malazgirt İlçesi Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde üzerinde bulunan 4 ve 13 nolu depoların üretim ve istihdama yönelik kullandırılmak üzere 3 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralama ihalesi.
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Gıda Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
35´İNCİ MÜHİMMAT BÖLÜK KOMUTANLIĞI İAŞE HİZMETİ İÇİN ARAÇ KİRALAMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Kanül, Çizme Galoş, Formaldehit ve Koyun Keçi Çiçek Aşısı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
35´NCİ MÜHİMMAT BÖLÜK KOMUTANLIĞI PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Gıda ve Tarım Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Kanül,Çizme Galoş, Formaldehit ve Koyun Keçi Çiçek Aşısı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasında Kullanılmak üzere 40 Ton Portakal Tipi Linyit İthal Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıd
DÜZELTME İLANI
DÜZELTME İLANI
MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI 2019 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26´ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.(Başvuruların/Tekliflerin) ha
SERİNOVA BELEDİYESİ  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SERİNOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ SERİNOVA BELEDİYESİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Merkez Yavuz Selim 24 Derslikli İlkokul İnşaatı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI  49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI 2019 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar